Wszystkie wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 3815
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wszystkie wykłady - strona 1 Wszystkie wykłady - strona 2 Wszystkie wykłady - strona 3

Fragment notatki:...• Normy i przepisy prawne
W polskiej teorii prawa przyjęło się odróżniać normy prawne od przepisów prawnych.
• Norma
Nie zabijaj
• Art. 148 Kodeksu karnego
• § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
• § 2. Kto zabija człowieka:
1) ze szczególnym okrucieństwem,
2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
4) z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych...


...• KAZUSY
10 letni Adaś dokonał zakupu telewizora marki xxx za kwotę 2000 zł. Kiedy przyjechał z towarem do domu, dostał ostrą reprymendę od swojego ojca, który zabrał telewizor pod pachę i pojechał natychmiast do sklepu sprzedawcy. W sklepie ojciec Adasia zażądał przyjęcia telewizora oraz zwrotu pieniędzy powołując się na nieważność umowy. Sprzedawca bronił się twierdząc, iż sprzedał telewizor w dobrej wierze sądząc, że ma do czynienia z kilkunastoletnim młodzieńcem.
• Kto ma rację? Czy żądanie ojca Adasia jest uprawnione?
• Czy zmieniłoby sytuację gdyby Adaś dysponował własnym zarobkiem?
15 letni Adaś, który kupił ten telewizor za środki pochodzące z jego własnego zarobku.
• Czy może darować go swojemu koledze?
• Czy taka czynność prawna będzie ważna?....

Normy i przepisy prawne
W polskiej teorii prawa przyjęło się odróżniać normy prawne od przepisów prawnych.
Norma Nie zabijaj
Art. 148 Kodeksu karnego
§ 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto zabija człowieka:
1) ze szczególnym okrucieństwem,
2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
4) z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo.
§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Składniki normy prawnej Hipoteza - określa adresata i okoliczności, w których ma on zachować się zgodnie z normą
Dyspozycja - wzór powinnego zachowania się Sankcja - określa konsekwencje niezastosowania się do dyspozycji normy
Przykłady
Art. 415 KC
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Art. 159 KK
Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Podziały przepisów prawnych
Ogólne/indywidualne cechy adresata np.: „Każdy człowiek”/ „WSZiB w Krakowie”.
Abstrakcyjne/konkretne
sposób określenia czynu/ zachowania np. „Każda osoba wezwana w charakterze świadka…” albo jednorazowe np. „Wzywa się Jana Kowalskiego do Urzędu Skarbowego …..”).
Nakazujące/zakazujące/dozwalające Odsyłające i blankietowe
odsyłają do innych przepisów bądź reguł. Blankietowe odsyłają do przepisów, które mają dopiero być wydane. Podziały przepisów prawnych c.d
Dyspozytywne (ius dispostivum)/ Imperatywne (ius cogens)/ Semiimperatywne - kryterium podziału jest możliwość zmiany/ ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz