Zdarzenie mające skutki prawne - strona 146

Sentencje łacińskie - przykłady

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Orzechowska
 • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2079

wszyscy obywatele polscy, mający całkowitą zdolność prawną, nie mający ograniczeń praw wyborczych. Nie mogą istnieć...

Ochrona prawa do firmy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

z 1934 r. co miało ten skutek, ze umiejscowienie prokury w tamtym akcie prawnym powodowało podmiotowy...

Bezprzedmiotowość postępowania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4053

inne strony, b. gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. Skutki prawne umorzenia - umorzenie...

Wstęp do prawoznawstwa - skrypt

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2821

doniosłych (np. czynność prawna w rozumieniu prawa cywilnego) z takim skutkiem prawnym, że przez dokonanie...

Prawo obligacyjne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1631

), -dłużnik (debitor). Jeśli mamy kilka osób (fizycznych lub prawnych) po stronie wierzyciela...

Zbycie spadku

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1358

kauzalnego charakteru czynności rozporządzających, rozporządzenie to musi mieć podstawę prawną w postaci...