Postępowanie sądowo-administracyjne - Wojewódzki Sąd Administracyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 5796
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie sądowo-administracyjne - Wojewódzki Sąd Administracyjny - strona 1 Postępowanie sądowo-administracyjne - Wojewódzki Sąd Administracyjny - strona 2 Postępowanie sądowo-administracyjne - Wojewódzki Sąd Administracyjny - strona 3

Fragment notatki:


Zagadnienia wprowadzające

Początków sądownictwa administracyjnego upatruje się w epoce napoleońskiej. Przyjęta we Francji koncepcja sądownictwa administracyjnego polegała na utworzeniu w ramach administracji pewnych organów wyspecjalizowanych i powierzeniu im funkcji orzekania w szczególnych formach proceduralnych. W tym systemie organy rozpoznające sprawy o legalność stanowiły integralny element władzy wykonawczej. Z kolei koncepcja niemiecka stworzyła 2 modele sądowej kontroli administracji.:
1) model południowo – niemiecki
2) model pruski (północno – niemiecki)
Model południowo – niemiecki ograniczał kompetencje sądów administracyjnych do ochrony publicznych praw podmiotowych jednostki i dla tej ochrony zakładał istnienie trybunału administracyjnego w systemie administracji. W ramach tego modelu sąd administracyjny miał orzekać o legalności a nie celowości środków stosowanych przez administrację.

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego może być powołany ten, kto:
1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego,
5) ukończył 35 lat życia,
6) wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej,
7) pozostawał co najmniej 8 lat na stanowisku sędziego, prokuratora, radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo przynajmniej przez 8 lat wykonywał zawód adwokata,

Postępowanie sądowo - administracyjne
M. Sieniuć
egzamin pisemny - 3 pytania otwarte:
o ustroju sądownictwa
postępowanie przed sądem I instancji - WSA
postępowanie przed sądem II instancji - NSA
„Sądowa kontrola administracji” - J.P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Szewczyk, M. Sieniuć, J. Wyporska,podręcznik akademicki, Warszawa 2006
Ustawa z 25.06.2002r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (2002.153.1271)
Ustawa z 30.08.2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (2002.153.1270)
Ustawa z 25.06.2002r. - Przepisy wprowadzające ustawy (2002.153.1269)
Wykład I z dnia 09.10.2010
Zagadnienia wprowadzające
Początków sądownictwa administracyjnego upatruje się w epoce napoleońskiej. Przyjęta we Francji koncepcja sądownictwa administracyjnego polegała na utworzeniu w ramach administracji pewnych organów wyspecjalizowanych i powierzeniu im funkcji orzekania w szczególnych formach proceduralnych. W tym systemie organy rozpoznające sprawy o legalność stanowiły integralny element władzy wykonawczej. Z kolei koncepcja niemiecka stworzyła 2 modele sądowej kontroli administracji.:
model południowo - niemiecki
model pruski (północno - niemiecki)
Model południowo - niemiecki ograniczał kompetencje sądów administracyjnych do ochrony publicznych praw podmiotowych jednostki i dla tej ochrony zakładał istnienie trybunału administracyjnego w systemie administracji. W ramach tego modelu sąd administracyjny miał orzekać o legalności a nie celowości środków stosowanych przez administrację.
Model pruski (północno - niemiecki) - zakładał realizowanie funkcji kontroli legalności działań administracji przez samą administrację. Koncepcja francuska i południowo - niemiecka legły u podstaw powstania polskiego modelu sądowej kontroli administracji.
Jego ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz