Zdarzenie mające skutki prawne - strona 105

Rejestry ludności - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Zofia Magnuszewska
 • Demografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

zdarzenie ludnościowe. Społeczeństwo zaawansowanej starości gdy współczynnik osĻb w weiku poprodukcyjnych...

Umowy dotyczące spadku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1176

te dotyczą wyłącznie zdarzeń mających miejsce w okresie od otwarcia spadku do momentu jego zbycia...

Czynności prawne - świadome działanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

określonych skutków prawnych. Stanowią bez wątpienia najliczniejszą grupę zdarzeń cywilnoprawnych, z którymi...

Prawo gospodarcze UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Inga Kawka
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 973
Wyświetleń: 5950

; Wykonywana przez osoby fizyczne lub prawne na własny rachunek lub na własne ryzyko, SAMODZIELNIE; Mająca...

Norma prawna i przepis prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1127

za pomocą przepisów prawnych, czyli wyodrębnionych redakcyjnie elementów aktu normatywnego mających postać...

Podatki - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

 jest os fiz, os pr lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości pr, podlegająca na mocy ustaw...