Rodzaje stosunków administracyjno-prawnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje stosunków administracyjno-prawnych - strona 1 Rodzaje stosunków administracyjno-prawnych - strona 2

Fragment notatki:

RODZAJE STOSUNKÓW ADMINISTRACYJNO-PRAWNYCH. Dwa podstawowe rodzaje stosunku administracyjno-prawnych :
ze względu na wpływ uczestników stosunku adminstracyjno-prawnego na jego powstanie: 1. Niezależność od woli uczestników. Dochodzi do nich z mocy prawa, np.: nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa poprzez urodzenie się z rodziców obywateli polskich lub w rezultacie zaistnienia uprzedniej sytuacji prawnej - jesteśmy obdarowani samochodem lub kamienicą - jest to sytuacja cywilno-prawna, rodzi ona jednak konieczność zapłacenia podatku do Urzędu Skarbowego, co jest stosunkiem adm.-prawnym.
2. Stosunki zależne od woli uczestników .
dochodzi z urzędu, czyli z woli podmiotu administracyjnego
dochodzi do skutku na wniosek podmiotu administrowanego.
Pierwszy dochodzi do skutku z woli podmiotu administracyjnego, a drugi na wniosek podmiotu administrowanego.
gdy nakładany jest obowiązek albo odbieranie jest uprawnienie - stosunek nawiązywany jest przez urząd /z urzędu/,
gdy ktoś chce prowadzić legalną sprzedaż napojów alkoholowych to występuje o zezwolenie - nawiązuje się stosunek adm.-prawny - wszędzie tam gdzie chodzi o jakieś prawa lub uprawnienia dochodzi do nawiązania stosunku adm.-prawnego na wniosek zainteresowanego.
STOSUNEK SPORNO-A DMINISTRACYJNY - to stosunek istniejący na gruncie postępowania sądowego.
Ze względu na rodzaj przepisów prawnych na gruncie których stosunek powstaje, wyró ż niamy: Stosunek proceduralny - określa się go mianem stosunku procesowego /przepisy postępowania adm., Kodeks postępowania adm./ Stosunek materialny - stosunek materialno-prawny /to taki który istnieje na gruncie prawa administracyjnego materialnego/.
Stosunek proceduralny i sporno-administracyjny są stosunkami o charakterze czasowym. Istnieją tak długo jak długo toczy się postępowanie / sądowe lub administracyjne /.Po zakończeniu postępowania stosunek ustaje.
Stosunek materialno-prawny - czas trwania jest dłuższy. Można powiedzieć , że jest wyzn a czony czasem obowiązywania rozstrzygnięcia administracyjnego - czas na jaki wydano pewne rozstrzygnięcie, np.: jeśli ktoś występuje z wnioskiem o zmianę nazwiska, organ wydaje decyzję o zmianie nazwiska to taka decyzja o zmianie nazwiska działa w sposób nieograniczony.. Inna sytuacja to organ przekazuje uprawnienie o czasowym charakterze np. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych obowiązuje na czas określony , podmiot gospodarczy może działać w zakresie mu przyznanym w zezwoleniu do czasu wygaśnięcia lub cofnięcia zezwol

(…)

… w zakresie mu przyznanym w zezwoleniu do czasu wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia. Organ wydający zezwolenie nie może przeszkadzać w wykonywaniu działalności określonej w zezwoleniu w okresie jego ważności - można cofnąć zezwolenie ,ale jest to inny typ relacji.
Inny przykład to pozwolenie na budowę - w okresie jego ważności nie można temu kto je posiada przeszkadzać w wykonywaniu tego prawa / budowa z naruszeniem prawa budowlanego to jest inny problem / .
Stosunki materialno-prawne mają charakter trwały, mogą mieć granice czasowe.
Inna kategoria stosunków: Relacje zależności lub niezależności służbowej, organizacyjnej i hierarchicznej:
1.Stosunki wewnętrzne.
2.Stosunki zewnętrzne.
Z wewnętrznymi stosunkami administracyjno-prawnymi mamy do czynienia wówczas gdy jego uczestnicy są połączeni więzami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz