Zdarzenie elementarne - strona 4

Statystyka- ćwiczenia 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

w następujący sposób: , zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne. Wyznacz rozkład tak zdefiniowanej...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1589

nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybierającą wartość...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Marcin Salamaga
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 1911
Wyświetleń: 3346

nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybierającą wartość...

Zmienne losowe

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

ZMIENNE LOSOWE Zmienna losowa (ZL) X(ω) jest funkcją przekształcającą przestrzeń zdarzeń...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Manfred Mączyński
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 7539

nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybierającą wartość...

Statystyka - WYKŁADY

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Wołek
 • Statystyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4767

ELEMENTARNE - najprostszy wynik doświadczenia losowego. Zdarzenia elementarnego nie można rozłożyć na elementy...

Cz_2_2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

. KaŜdemu ze zdarzeń elementarnych przyporządkowujemy sumę uzyskanych oczek. Opisać przestrzeń...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2156

nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybierającą wartość...

Badanie statystyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1309

, która każdemu zdarzeniu elementarnemu przyporządkowuje liczbę rzeczywistą z określonym prawdopodobieństwem...