Zdarzenie elementarne - strona 4

Statystyka- ćwiczenia 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

w następujący sposób: , zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne. Wyznacz rozkład tak zdefiniowanej...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1715

nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybierającą wartość...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Marcin Salamaga
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 2163
Wyświetleń: 3906

nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybierającą wartość...

Zmienne losowe

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1085

ZMIENNE LOSOWE Zmienna losowa (ZL) X(ω) jest funkcją przekształcającą przestrzeń zdarzeń...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Manfred Mączyński
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 7553

nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybierającą wartość...

Statystyka - WYKŁADY

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Wołek
 • Statystyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4795

ELEMENTARNE - najprostszy wynik doświadczenia losowego. Zdarzenia elementarnego nie można rozłożyć na elementy...

Cz_2_2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

. KaŜdemu ze zdarzeń elementarnych przyporządkowujemy sumę uzyskanych oczek. Opisać przestrzeń...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2184

nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybierającą wartość...

Badanie statystyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1351

, która każdemu zdarzeniu elementarnemu przyporządkowuje liczbę rzeczywistą z określonym prawdopodobieństwem...