Zdarzenie elementarne - strona 4

note /search

Statystyka- ćwiczenia 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

w następujący sposób: , zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne. Wyznacz rozkład tak zdefiniowanej...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1806

nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybierającą wartość...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 2205
Wyświetleń: 3983

nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybierającą wartość...

Zmienne losowe

 • Ekonometria
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1085

ZMIENNE LOSOWE Zmienna losowa (ZL) X(ω) jest funkcją przekształcającą przestrzeń zdarzeń...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 7567

nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybierającą wartość...

Statystyka - WYKŁADY

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4837

ELEMENTARNE - najprostszy wynik doświadczenia losowego. Zdarzenia elementarnego nie można rozłożyć na elementy...

Cz_2_2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

. KaŜdemu ze zdarzeń elementarnych przyporządkowujemy sumę uzyskanych oczek. Opisać przestrzeń...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2184

nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybierającą wartość...

Badanie statystyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Statystyka w pedagogice
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1358

, która każdemu zdarzeniu elementarnemu przyporządkowuje liczbę rzeczywistą z określonym prawdopodobieństwem...