Zdarzenie elementarne - strona 5

Gospodarka wodna-pytania na kolokwium

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż. Jerzy Piotrowski
  • Gospodarka wodna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 567

zdarzeniu elementarnemu e przyporządkowujemy jedną i tylko jedną liczbę X (e) = x Zmienna losowa X...

Statystyka opisowa - komplet wykładów

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Elżbieta Szulc
  • Statystyka opisowa
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 5117

A) do ogólnej liczby zdarzeń elementarnych, przy założeniu, że wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo...

Zmienne losowe jednowymiarowe

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
  • Geomatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

2.2. Zmienne losowe jednowymiarowe Zmienną losową nazywamy dowolną funkcję X, która zdarzeniom...