Zdarzenie elementarne

Doświadczenia losowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

, zdarzenia losowe, przestrzeń zdarzeń elementarnych, zadania - prawdopodobieństwo....

Rozkład dwupunktowy-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Dr inż. Marek Landowski
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

w którym zdarzeniom elementarnym wchodzącym w skład zdarzenia A przyporządkowana jest wartość 1 zmiennej losowej...

Zmienne losowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Teresa Jurlewicz
 • Metody probabilistyczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

. ℜ1 nazywamy zmienną losową jednowymiarową. Zakładamy oczywiście, Ŝe kaŜdemu zdarzeniu elementarnemu...

Statystyka - wykład 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

zajmuje się analizą praw rządzących zdarzeniami losowymi. Pojęciami pierwotnymi są: •zdarzenie elementarne...

Metrologia - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski
 • Metrologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1239

przetwornika 3. jak zamienić realizację ciągłą na zbiór zdarzeń elementarnych 1.podać min dwa przykłady...

Statystyka - pytanie 49

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

zdarzenie Zi (zdarzenie elementarne), a wartością określona liczba. Z kolei konkretnym wartościom zmiennej...