Zdarzenie elementarne

note /search

Doświadczenia losowe

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

, zdarzenia losowe, przestrzeń zdarzeń elementarnych, zadania - prawdopodobieństwo....

Zmienne losowe - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Metody probabilistyczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

. ℜ1 nazywamy zmienną losową jednowymiarową. Zakładamy oczywiście, Ŝe kaŜdemu zdarzeniu elementarnemu...

Statystyka - wykład 1

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

zajmuje się analizą praw rządzących zdarzeniami losowymi. Pojęciami pierwotnymi są: •zdarzenie elementarne...

Statystyka - pytanie 49

  • Politechnika Warszawska
  • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

zdarzenie Zi (zdarzenie elementarne), a wartością określona liczba. Z kolei konkretnym wartościom zmiennej...