Statystyka - WYKŁADY

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4914
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - WYKŁADY - strona 1 Statystyka - WYKŁADY - strona 2 Statystyka - WYKŁADY - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Jerzego Wołka dla studentów III roku biologii Uniwersytetu Pedagogicznego.
Materiał zawiera podstawowe - teoretyczne zagadnienia ze statystyki poruszane na wykładach z tego przedmiotu i przydatne podczas egzaminu, m.in.
- statystyka opisowa,
- rozkłady teoretyczne,
- podstawowe schematy doświadczalne,
- wnioskowanie statystyczne - testy statystyczne
- wyjaśnienie pojęć: populacja, próba, zmienna (skokowa i ciągła, niezależna i zależna), pomiar, statystyka, parametr, estymator, hipoteza (zerowa i alternatywna, parametryczna i nieparametryczna), konfirmacja, falsyfikacja
i inne.


(…)


- średnia geometryczna - średnia harmoniczna
względne
- współczynnik zmienności
ROZKŁADY EMPIRYCZNE
szereg statystyczny
szczegółowy - wyniki nie są pogrupowane
nieuporządkowany: 5, 3, 7, 0, 10, 8, 2 uporządkowany: 0, 2, 3, 5, 7, 8, 10
rozdzielczy - wyniki są pogrupowane
typu punktowego (dla zmiennej skokowej)
typu przedziałowego (dla zmiennej skokowej i ciągłej) Rys. Graficzna prezentacja szeregu…
… - w efekcie, liczba możliwych wyników jest teoretycznie nieskończona i nieprzeliczalna (UWAGA: jest to założenie idealne, ponieważ dla różnej dokładności pomiaru liczba możliwych wyników pomiaru dla danego przedziału skali będzie zawsze skończona choć różna)
błędy pomiaru
- błędy systematyczne
- błędy grube
- błędy przypadkowe
SKALE POMIAROWE
SKALA NOMINALNA - dla cech niemierzalnych (jakościowych), polega…
… ciągłych; arbitralny początek skali (np. pomiar temperatury w skali Celsjusza, kalendarz, skala ocen)
SKALA ILORAZOWA - dla cech mierzalnych ciągłych; niearbitralny początek skali (np. pomiar temperatury w skali Kelwina, pomiar masy, wzrostu)
Przekształcenie skal pomiarowych - polega na przekształcaniu wyników pomiaru uzyskanych za pomocą skal mocniejszych na wyniki pomiaru właściwe skalom słabszym (np…
… dla zmiennej skokowej:
rozkład zero-jedynkowy
rozkład dwumianowy
rozkład Poissona
ROKŁAD ZERO-JEDYNKOWY
n = 1 k = 0, 1 UWAGA: by obliczyć rozkład zero-jedynkowy wystarczy znać p. nadzieja matematyczna (średnia) = p wariancja = pq odchylenie standardowe = Przykład: Z jaja może wykluć się kogut lub kura (doświadczenie losowe). Wyklucie się kury traktujemy jako sukces, w przeciwnym wypadku mówimy o niepowodzeniu…
… i przeprowadzenie doświadczenia lub obserwacji;
wybór metody statystycznej analizy: sformułowanie hipotez statystycznych (hipotezy zerowej i alternatywnej), wybór testu statystycznego;
przeprowadzenie statystycznej analizy danych:
weryfikacja hipotezy zerowej
estymacja parametrów populacji
merytoryczna interpretacja wyników analizy statystycznej;
HIPOTEZA BADAWCZA - jest przewidywaniem sformułowanym w oparciu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz