Zdarzenie elementarne - strona 3

Zmienna losowa dwuwymiarowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

doświadczenia. Układ n funkcji przyporządkowujących każdemu zdarzeniu elementarnemu n liczb rzeczywistych...

2007_2008_termin1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

zdarzeniu elementarnemu przyporządkowujemy liczbę wyrzuconych orłów. a) Określić przestrzeń zdarzeń...

Rachunek prawdopodob

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1372

, aż wypadnie dwa razy na tę samą stronę. Jak wygląda przestrzeń zdarzeń elementarnych...

Zagadnienia ze statystyki.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

:   Geometryczna definicja prawdopodobieństwa oparta jest o: Iloraz miary podzbioru zdarzeń elementarnych...

METODY STATYSTYCZNE

Pobrań: 84
Wyświetleń: 1645

Jeżeli każdemu zdarzeniu elementarnemu ze zbioru zupełnego zdarzeń elementarnych przyporządkujemy dokładnie jedną...

Statystyka - teoria

 • Statystyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2317

jeśli E zawiera skończoną lub przeliczoną liczbę elementów. Zdefiniuj pojęcie zdarzenia elementarnego...

POJĘCIA STATYSTYKI

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1827

, albo być w bardzo małym stopniu ZDARZENIE ELEMENTARNE-podstawowe, pierwotne pojecie w prawdopodobieństwie, jest to wynik...

Wykład - zmienne losowe dyskretne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

: , która każdemu zdarzeniu elementarnemu e∈E przyporządkowuje liczbę rzeczywistą X(e)∈R Jest zmienną...