Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 18

Wzbogacenia

Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

majątkowych mogą stanowić czynności prawne, decyzje adm. lub inne zdarzenia prawne określone w przepisach...

Ordynacja Podatkowa - Cło

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421

zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania; 2) doręczenia decyzji organu...

Prawo zobowiązań i jego źródła

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

lub zmianie zobowiązań, jeżeli zdarzenie, z którego skutki te wynikły, nastąpiło po dniu wejścia kodeksu...

Zadanie domowe - ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Aleksandra Sulik-Górecka
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 315
Wyświetleń: 847

i pożyczek w przedsiębiorstwie. Działalność ta powoduje powstanie przychodów i kosztów finansowych. Koszty...

Czyny niedozwolone - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

. Dopiero wyrządzenie szkody czynem niedozwolo- nym powoduje powstanie między stronami stosunku...

Zobowiązania - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

najpierw jedno zobowiązanie, dodatkowo może powstać roszczenie po stronie dłużnika, ten wtórny węzeł...

System ubezpieczeń wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Danuta Szewieczek
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4424

ubezpieczenia powoduje przeniesienie na ubezpieczyciela ryzyka pokrycia finansowych skutków realizacji zdarzenia...