Zdarzenia prawne powodują wygaśniecie zobowiązań - strona 9

Prawo zobowiązań i jego źródła

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

lub zmianie zobowiązań, jeżeli zdarzenie, z którego skutki te wynikły, nastąpiło po dniu wejścia kodeksu...

Prawo podmiotowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

uniwersalna - całość majątku, praw i obowiązków zmienia właściciela w wyniku jednego zdarzenia prawnego - np...

Zakres egzaminu prawo cywilne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1267

i przedsiębiorcy - wzmianka Czynności prawne zdarzenia cywilnoprawne pojęcie i rodzaje czynności prawnych forma...

Uwagi ogólne o czynach niedozwolonych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

. Zdarzenie to powoduje powstanie między sprawcą a poszkodowanym (wyjątkowo - również między sprawcą a inną...