Zakres egzaminu prawo cywilne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres egzaminu prawo cywilne - strona 1 Zakres egzaminu prawo cywilne - strona 2

Fragment notatki:


Treści merytoryczne i zakres egzaminu z Prawa cywilne go I na studiach prawa Część ogólna Zagadnienia wstępne pojęcie prawa cywilnego zakres i systematyka prawa cywilnego
zasady prawa cywilnego
źródła prawa cywilnego
zwyczaj, zasady współżycia społecznego
Normy i przepisy prawa cywilnego normy prawa cywilnego
techniki legislacyjne
Obowiązywanie norm w czasie
Obowiązywanie norm w przestrzeni; reguły kolizyjne - wzmianka
Stosowanie prawa cywilnego
podstawowe reguły procesu cywilnego; rodzaje powództw
ustalenie stanu faktycznego (dowody i domniemania)
wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze
zbieg norm
orzeczenie
Prawo podmiotowe
Przedawnienie i terminy zawite
Przedmioty stosunku cywilnoprawnego
Podmioty prawa cywilnego
osoby fizyczne
osoby prawne i inne jednostki organizacyjne
ochrona dóbr osobistych
Konsumenci i przedsiębiorcy - wzmianka
Czynności prawne
zdarzenia cywilnoprawne
pojęcie i rodzaje czynności prawnych
forma oświadczenia woli
wykładnia oświadczeń woli
treść czynności prawnej zawarcie umowy
wady oświadczeń woli
przedstawicielstwo
wadliwość czynności prawnych nieważność, wzruszalność, bezskuteczność zawieszona, bezskuteczność względna - wzmianka
Zobowiązania Zobowiązania - wiadomości ogólne prawo zobowiązań w systemie prawa
pojęcie i struktura zobowiązania
odpowiedzialność dłużnika
źródła zobowiązań
Skarga pauliańska i art. 59 k.c. Świadczenie
pojęcie i treść
zobowiązanie przemienne
rodzaje świadczeń
świadczenia pieniężne
odsetki
Wielość wierzycieli i dłużników Umowy zobowiązaniowe
umowy wzajemne
swoboda umów
niemożliwość świadczenia
wyzysk
umowa przedwstępna itd. odpowiedzialność przedkontraktowa
wzorce umów
niedozwolone postanowienia umowne
umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
umowy odnoszące się do osób trzecich
Wykonanie zobowiązania + przekaz Wygaśnięcie zobowiązania
Naprawienie szkody - zasady ogólne odpowiedzialność odszkodowawcza
zasady odpowiedzialności
reżimy odpowiedzialności
szkoda
związek przyczynowy
świadczenie odszkodowawcze
Odpowiedzialność kontraktowa
Odpowiedzialność deliktowa

(…)


Odpowiedzialność kontraktowa
Odpowiedzialność deliktowa Bezpodstawne wzbogacenie Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia Zbieg roszczeń Zmiana wierzyciela lub dłużnika Papiery wartościowe - zagadnienia ogólne Sprzedaż i sprzedaż konsumencka
Darowizna
Najem i ochrona praw lokatorów Dzierżawa
Użyczenie Zlecenie
Przechowanie
Odpowiedzialność utrzymujących hotele…
Umowa o dzieło Pożyczka
Depozyt nieprawidłowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz