Podstawowe klasyfikacje umów.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe klasyfikacje umów. - strona 1 Podstawowe klasyfikacje umów. - strona 2 Podstawowe klasyfikacje umów. - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe klasyfikacje umów. Kryteria klasyfikacyjne podziału umów:
Ekonomiczne. Prawne -to nas interesuje.
„Branżowe”, np. umowy bankowe, spedycyjne. Uniwersalne , przekrojowe, typowe dla wszystkich kontraktów - to nas interesuje.
Umowy główne i umowy dodatkowe (pacta adiecta, art. 394-396 kc).
Ze względu na sposób zawarcia umowy podziała na:
Umowy konsensualne (dochodzą do skutku solo consensu) - są regułą prawa polskiego. Umową konsensualna też jest umowa pożyczki, ponieważ wydanie pieniędzy jest już wykonaniem umowy.
Umowy realne, np.:
Depozyt zwykły i nieprawidłowy - odróżniaj od siebie!!
Zadatek.
Użyczenie z 710.
Umowa o kaucję rzeczową i pieniężną (pieniężna w art. 102 Prawa bankowego?)
!!! Odróżniaj kaucję, wadium (przy przetargowym), zadatek, zaliczkę!!!
Ze względu na zakres zobowiązania wyróżniamy:
Umowy jednostronnie zobowiązujące (np. darowizna).
Umowy dwustronnie zobowiązujące (te przeważają w praktyce).
Ze względu na skutek:
Umowy o skutku zobowiązującym (obligacyjnym).
Umowy o skutku rozporządzający.
Umowy o obu skutkach naraz (zobowiązująco - rozporządzającym).
Ze względu na odpłatność: Odpłatne . Nieodpłatne (zawsze darowizna).
Niektóre umowy mogą być i takie i takie, np. zlecenie, a inne tylko odpłatne albo tylno nieodpłatne.
Odpłatność, czyli wynagrodzenie w prawie cywilnym jest szeroko rozumiane, mogą to być także odsetki, prowizja itp.
Ze względu na element losowości: Powstanie i rozmiar świadczenia jednej ze stron zależy od przypadku, zależy od świadczenia przyszłego i niepewnego. Losowe , np. umowa gry i zakładu, umowa kontraktacji, umowy giełdowe. Nielosowe .
Umowy wzajemne (synallagmatyczne) 487-496. Cechy umowy wzajemnej:
Ekwiwalentność świadczeń (subiektywna ekwiwalentność, czyli taka jaką ustaliły strony, nie obiektywna, rynkowa).
Równoczesność świadczeń - Hand zu Hand (z ręki do ręki).
---------------------
Niektórzy widzą także trzecią cechę: równoczesność zwrotu świadczeń, gdy są podstawy do takiego zwrotu np. umowa jest nieważna, czy strona odstąpiła od umowy.
Wzajemność a odpłatność:
Nie wszystkie umowy odpłatne są wzajemne, ale wszystkie umowy wzajemne są odpłatne, np. umowa zlecenia nie jest wzajemna, ale może być odpłatna.


(…)

… (odpowiedzialność kontraktowa):
Powstrzymanie się ze spełnieniem świadczenia (490).
Odstąpienie od umowy wzajemnej, jeżeli kontrahent spóźnia się ze spełnieniem świadczenia.
Odstąpienie od umowy wzajemnej w razie niemożliwości świadczenia.
Prawo zatrzymania na tle umów wzajemnych.
Prawo zatrzymania:
Zatrzymanie jako instytucja ogólna z art. 461 kc.
Szczególne prawo zatrzymania na tle art. 496 (zatrzymanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz