Zdarzenia prawne powodują wygaśniecie zobowiązań - strona 10

Sposób wykonywania zobowiązań

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

lub czynności prawnej - nie przez dłużnika, nie z jego winy - on odpowiada. zdarzenia, które wykroczą...

Polskie i europejskie prawo podatkowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Gorgol
 • Materialne i proceduralne prawo podatkowe
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4473

zdarzenia określonego w tych ustawach.” - jest to nieskonkretyzowana czynność. Zobowiązanie podatkowe - Art...

Prawo cywilne - skrypt - prawo podmiotowe

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • dr. Robert Frey
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 4578

własności) lub stosunków prawnych (wykonanie zobowiązania) - pomocne są przy kwalifikowaniu pewnych zdarzeń...

Skutki prawne poręczenia - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

przedawnienia B. WYGAŚNIĘCIE PORĘCZENIA -wygaśnięcie długu głównego powoduje wygaśnięcie zobowiązania...

Elementy czynności prawnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 798

, które uzależnia powstanie lub ustanie skutku prawnego od zdarzenia przyszłego i niepewnego (art. 89 kc...

Prawoznawstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3668

z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia...