Dobra osobiste osoby fizycznej i prawnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobra osobiste osoby fizycznej i prawnej-opracowanie - strona 1 Dobra osobiste osoby fizycznej i prawnej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

DOBRA OSOBISTE OSOBY FIZYCZNEJ I PRAWNEJ.
W polskiej ustawie 1965 brak wyraźnego unormowania właściwości dla dóbr osobistych osoby fizycznej i prawnej oraz ich ochrony prawnej.
musi zostać wysunięty statut personalny. On decyduje o przysługujących podmiotowi prawach osobistości ich treści, zasięgu i ochronie.
Jego działanie jest jednak korygowane.
Nazwisko osoby fizycznej i jego ochrona podlegająca statutowi personalnemu danej osoby.
Wpływ poszczególnych zdarzeń rodzinnoprawnych na nazwisko osoby , której te zdarzenia dotyczą, powinien być oceniany wg prawa właściwego dla tych zdarzeń i ich skutków. Str107
Nazwa osoby prawnej i jej ochrona podlegająca statutowi personalnemu osoby, o którą chodzi.
Firma podlega prawu siedziby przedsiębiorstwa należącego do przedsiębiorcy, o którego firmę chodzi.
Wpis nazwy (firmy) do odpowiedniego rejestru podlega prawu państwa, w którym rejestr jest prowadzony.
Duże znaczenie przy poszukiwaniu ochrony dóbr osobistych osoby fizycznej i prawnej ma statut deliktowy.
On rozstrzyga o zakresie w jakim można korzystać z postanowień reżimu deliktowego w razie naruszenia dobra osobistego.
Ze względu na znaczne różnice w sposobie kształtowania ochrony dóbr osobistych w prawie merytorycznym poszczególnych państw nieodzowne może się czasem okazać podjęcie zabiegów zmierzających bądź do odgraniczenia konkurujących ze sobą statutów tj personalnego i deliktowego, bądź do odpowiedniego dostosowania ich postanowień.
Rozporządzenie Rzym II wyłączyło z zakresu swojego zastosowania zobowiązania pozaumowne wynikające z naruszenia prawa do prywatności i innych dóbr osobistych, w tym zniesławienie.
Kwestia ta została unormowana w projekcie ustawy o ppm z 2009.
Art. 17.1 zasada właściwości prawa ojczystego do oceny dóbr osobistych osoby fizycznej.
Art.17.2 do roszczeń z tytułu naruszania lub zagrożenia naruszenia dobra osobistego osoby fizycznej stosuje się wg wyboru prawo państwa, na terenie którego nastąpiło zdarzenie powodujące to zagrożenie lub naruszenie, lub prawo państwa na terytorium którego wystąpiły skutki tego naruszenia.
Art.17.3 jeżeli do naruszenia dobra osobistego doszło w środkach społecznego przekazu, o prawie do odpowiedzi, sprostowania lub innego środka ochronnego rozstrzyga prawo państwa, w którym ma siedzibę albo zwykły pobyt nadawca lub wydawca.
w/w przepisy stosuje się do ochrony dóbr osobistych osób prawnych i jednostek organizacyjnych występujących w roli podmiotów mniemających osobowości prawnej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz