Wykład - ochrona dóbr osobistych (I sem)

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - ochrona dóbr osobistych (I sem) - strona 1 Wykład - ochrona dóbr osobistych (I sem) - strona 2

Fragment notatki:

Ochrona dóbr osobistych:
Przesłanki ochrony:
Naruszenie dobra osobistego bądź jego realne zagrożenie; Pokrzywdzony musi udowodnić, że naruszono mu to jego dobro
Bezprawność naruszenia - sprzeczne z normą prawną, albo godzi w zasadzę współżycia społecznego; nie musi być udowadniana przez osobę pokrzywdzoną, ponieważ jest tu domniemanie: każde naruszenie dobra jest bezprawne, działa na korzyść pokrzywdzonego. Naruszenie jest legalne, gdy:
wynika to z normy prawnej lub orzecznictwa sądowego
wykonywanie prawa podmiotowych, np. władza rodzicielska
za zgodą pokrzywdzonego, kto się zgadza ten traci ochronę. Jest ona odwołalna, pokrzywdzony może wycofać zgodę
wynikać z zasady cz;ystych rąk - możemy uznać, że dokonane naruszenie dóbr może wynikać z samoobrony. Wina naruszyciela
Treść roszczeń, które przysługują osobie pokrzywdzonej:
Dobro osobiste jest zagrożone
Roszczenie o ustalenie - nie zawsze ma ono sens, mam realne przypuszczenie, że ktoś chce naruszyć moje dobro
Roszczenie o zaniechanie - Kiedy doszło do zagrożenia:
O ustalenie autorstwa
O zaniechanie O usunięcie skutków naruszeń - polega, na tym, że osoba pokrzywdzona domaga się złożenia jakiegoś oświadczenia. Oświadczenie powinno swoją formułą odpowiadać wcześniejszemu naruszeniu np., jeśli ktoś został pomówiony w prasie to oświadczenie też musi być w tej gazecie ogłoszone, sąd nakazuje wykonanie określonej czynności, jeśli tą czynnością jest sprostowanie to sąd poda jego treść i gdzie. Zadośćuczynienie Pieniężnie- można żądać określonej kwoty pieniężnej, przez wypłacenie pieniędzy polepsza się nasze samopoczucie, dobra nie można oszacować materialnie, pieniężną, dlatego pokrzywdzony satysfakcjonującą podaje kwotę, a są uwzględni całokształt okoliczności przy wydaniu wyroku. O zapłatę kwoty pieniężnej na cel społeczny - może dać wyraz, że nie zależy mu pieniędzy ale zależy mu na sprawiedliwości. Zadośćuczynienie pieniężne i o zapłaty kwoty pieniężnej na cel społeczny nie wyklucza się. w chwilą gdy uprawomocni się wyrok to ta organizacja społeczna staje się wierzycielem.
O odszkodowanie, - gdy doznała szkody majątkowej, gdy naruszenia miałaby jakieś inne skutki (np. zmniejszenie się obrotów) to może żądać odszkodowanie.
We wszystkich roszczeniach Trzeba udowodnić, że zostały one naruszone, a wina tylko przy roszczeniach pieniężnych.
Kumulatywna ochrona dóbr osobistych - czytając różne ustawy, znajdujemy różne regulacje dotyczące ochrony, jak to się ma do 23 KC. W art. 24 osobie pokrzywdzonej przysługują wszystkie roszczenia i te w KC jak i w ustawach szczególnych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz