Polskie i europejskie prawo podatkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 847
Wyświetleń: 4851
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polskie i europejskie prawo podatkowe  - strona 1 Polskie i europejskie prawo podatkowe  - strona 2 Polskie i europejskie prawo podatkowe  - strona 3

Fragment notatki:...Definicja podatku
Podatek – jest to świadczenie pieniężne na rzecz podmiotu prawa publicznego o charakterze obligatoryjnym, przymusowym, zasadniczym, bezzwrotnym i nieodpłatnym. Jest to jednak świadczenie jednostronne ustanowione przez podmiot prawa publicznego w drodze ustawy.
Świadczenie pieniężne obligatoryjne – jeśli jest prawo uchwalone, to musi być pobrane.
Świadczenie przymusowe- przy użyciu egzekucji.
O charakterze zasadniczym – to takie, którego celem jest cel fiskalny, czyli zapełnienie budżetu.
Nieodpłatny charakter świadczenia- podmiot prawa publicznego niczego nie świadczy w zamian za podatek...

...Ordynacja podatkowa
Obowiązek podatkowy – wprowadzony w ordynacji podatkowej w 97r.
Art. 4 ordynacji podatkowej
„Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.” – jest to nieskonkretyzowana czynność.
Zobowiązanie podatkowe – Art. 5 ordynacji podatkowej
„Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.”
Jest to wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz podmiotu publicznego podatku w wysokości, terminie oraz miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.
Zobowiązanie nie może istnieć bez obowiązku...

POLSKIE I EUROPEJSKIE PRAWO PODATKOWE - J. Leńczuk
07.03.2010r.
Zasady prawa podatkowego:
z góry założona nierówność stron stosunku finansowego:
- podmiot silniejszy
- podmiot słabszy
2. źródłem praw i obowiązków w prawie podatkowym jest ustawa, a nie umowa Art. 84 konst., Art. 217 konst ( nakładanie podatków, ulg, umożeń).
3. zasada wyłączności ustawy w kreacji związku podatkowego, np.; zniesienie umowy małżeńskiej
4. zasada miarkowania opodatkowania granicami podatkowo prawnego stanu faktycznego, określonego w ustawie podatkowej.
5. każda luka w prawie podatkowym jest wolna od opodatkowania.
Rola ustawy w prawie podatkowym.
Mamy tzw. tetyczne stosunki prawne, tj. takie, które nie istnieją bez ustawy, np.: akty prawa cywilnego.
Ustawa jako jedyne źródło praw i obowiązków.
Definicja podatku
Podatek - jest to świadczenie pieniężne na rzecz podmiotu prawa publicznego o charakterze obligatoryjnym, przymusowym, zasadniczym, bezzwrotnym i nieodpłatnym. Jest to jednak świadczenie jednostronne ustanowione przez podmiot prawa publicznego w drodze ustawy.
Świadczenie pieniężne obligatoryjne - jeśli jest prawo uchwalone, to musi być pobrane.
Świadczenie przymusowe- przy użyciu egzekucji.
O charakterze zasadniczym - to takie, którego celem jest cel fiskalny, czyli zapełnienie budżetu.
Nieodpłatny charakter świadczenia- podmiot prawa publicznego niczego nie świadczy w zamian za podatek.
Definicja opłaty
Opłata jest odpłatna, czyli jest coś w zamian.
Podmiot zobowiązany uiszcza opłatę, Np. opłata skarbowa za uzyskanie koncesji.
Świadczenia odpłatne dzielą się na: ekwiwalentne i nieekwiwalentne.
Przy opłatach nieekwiwalentnych występują duże różnice w wartości świadczonych świadczeń, Np. - opłata skarbowa
- opłata miejscowa, za przebywanie dłuższe niż jeden dzień w miejscowości atrakcyjnej - opłata targowa.
Świadczenie nazwane opłatami , ale które nimi nie są:
- opłata za gaz
- opłata za prąd
Świadczone na rzecz spółek prawa prywatnego, a nie pub

(…)

… tam, gdzie podstawą opodatkowania jest ilościową konkretyzacją. Możemy ja określić wprost jakąś kwotą w złotówkach, Np.: 10 zł z hektara, 70 groszy z m2 budynku, podatek od czynności cywilno prawnych, ustanowienie hipoteki.
Klauzula waloryzacyjna np.;
- podatek rolny
- podatek leśny
Nawiązuje ustawodawca do jakiegoś kryterium, waloryzacja ze zbóż od 1 do 5 kwintali żyta.
Prezes GUS ustanawia o średniej cenie skupu żyta.
Podatek leśny.
Drewniana klauzula waloryzacyjna - stawka rocznie wynosi 0,220 m3 drewna z hektara.
Stawka mieszana - stawka wynosi „tyle i tyle”, ale nie mniej niż.
Skala podatkowa - to uporządkowany zbiór stawek w danym podatku. Dzielą się na 2 zasadnicze grupy:
skale proporcjonalne, w których występuje jedna jedyna i niezmienna stawka. Zmienia się tylko podstawa. Jest to podatek liniowy
… to mamy przerzucalność podatku.
Przedmiot opodatkowania - jest to rzecz lub zjawisko podlegające opodatkowaniu, Np. podatek od nieruchomości, budynek, grunt, podatek rolny, leśny.
Podstawa opodatkowania- to konkretyzacja przedmiotu, może być konkretyzacja ilościowa, albo wartościowa, kwotowa. W podatku rolnym będzie to liczba ha przeliczeniowych, albo rzeczywistych.
Kwotowa podstawa opodatkowania…
… z jakichś ulg, to okaże się, że zaliczek jest więcej niż wymagane, wówczas podatnik może domagać się zwrotu nadpłaty. Może się również okazać, że zapłaty będzie za mało).
Cechy:
zapewnia stałe źródło dochodu budżetowego
ratalny system płatności - suma płatności będzie zawsze równała się ostatecznemu zobowiązaniu podatkowemu, jest to zobowiązanie podzielone na określone raty płatności, np.: podatek rolny, leśny…
… podatnika lub ważny interes publiczny.
Osoby fizyczne mogą dochodzić zaniechania ustalania, bo tylko im zobowiązania są ustalane.
Umorzenie zaległości podatkowej - co do zasady umorzyć można na wniosek podatnika i w drodze decyzji podatkowej, czyli w indywidualnej sprawie.
Przesłanki oparte na zwrotach nieokreślonych podatnik musi wykazać ważny interes podatkowy lub ważny interes publiczny.
Przedsiębiorcy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz