Zdarzenia cywilnoprawne i ich podział - strona 23

Wybrane zagadnienia ekonomii-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

jako czwarty czynnik wytwórczy Etapy gospodarowania - produkcja, podział, wymiana, konsumpcja Podmioty...

Zagadnienia ze statystyki.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

, określającego rozpatrywane zdarzenie losowe oraz miary zbioru zdarzeń elementarnych.   Gęstością...

Wykład - Eksperyment

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

zdarzenia albo jego fragmentu. Celem eksperymentu jest najczęściej sprawdzenie wersji śledczej lub jakiejś...

Komplet notatek z wiedzy o języku

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Iwona Benenowska
 • Wiedza o języku
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3059

Jak większość kategorii werbalnych służy aktualizacji wypowiedzi, tzn. usytuowaniu zdarzenia, o którym mowa...

Egzamin - pytania z opracowaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Alicja Kasperowicz-Stępień
 • Finanse
Pobrań: 3843
Wyświetleń: 8050

samorządowych; elastyczność- podatek powinien reagować na zmieniające się procesy i zdarzenia gospodarcze...

KOMUNALNA ADMINISTRACJA GOSPODARCZA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

, ale pod katem sposobu nabycia osobowości prawnej podział: pierwotne (powstają z mocy prawa) → woj., powiat...

Ubezpieczenia - wyłlady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3808

ze szkodą rzeczową. PODZIAŁ UBEZPIECZEŃ OC WG RODZAJU ZDARZEŃ LOSOWYCH OBJĘTYCH OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ...