Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia - strona 1 Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia - strona 2 Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia - strona 3

Fragment notatki:

Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia - pamięć podręczna, długo- i krótkookresowa; skrypty i pamięć autobiograficzna. Pamięć jest podróżą w czasie. Pamięć zbiorowa np. Niemcy. Pamięć to taki system, wcześniejsze zachowania, jednostki, zbiorowości. Pamięć zbiorowa - kultura, (co się w jakiś sytuacjach robi). Nośnikiem dla pamięci zbiorowej , dla kultury, jest pismo .
Ktoś jest wzrokowcem lub słuchowcem. Cechy pamięci:
a. szybkość zapamiętywania - liczba powtórzeń potrzebna do utrwalenia śladu
b. zakres pamięci - ilość zapamiętanych śladów po jednorazowym spostrzeżeniu
c. wierność pamięci - zgodność odtwarzanych śladów z zapamiętanymi
d. trwałość pamięci - czas przechowywania śladów pamięciowych
e. gotowość pamięci - szybkość i łatwość przypominania
Porównanie pamięci jako zdolności i pamięci jako procesu : pamięć jako zdolność - to pewne psychiczne wyposażenie jednostki . W tym zakresie jest zróżnicowanie - są ludzie o lepszej lub gorszej zdolności. Owa zdolność jest składnikiem inteligencji. Składają się na nią pewne specyficzne zdolności: pamięć wzrokowa, słuchowa, dotykowa, węchowa . Pamięć można doskonalić. Uczenie się na pamięć rozwija pamięć rozumianą jako „część mózgu”. pamięć jako proces - jest to pewien sposób kodowania doświadczenia, pamięć ta jest pewną formą przetwarzania informacji , a nie składnikiem inteligencji . Musi się składać z kilku faz: a) rejestrowania
b) zapamiętywania c) przechowywania d) odtwarzania informacji
Tę pamięć można doskonalić - można doskonalić którąś z tych faz. Hermann Ebbinghaus (1850 - 1909) przeprowadził pierwsze ścisłe naukowe badania nad ludzką pamięcią i opublikował swoją rozprawę Über das Gedächtnis (O pamięci) w 1885 roku. Ebbinghaus sam był obiektem swoich badań. Uczył się serii bezsensownych sylab, którymi były trigramy spółgłoska - samogłoska - spółgłoska, na przykład dax, bup, loc. Sądził, że takie sylaby będą lepszym materiałem eksperymentalnym, gdyż nie są z nimi powiązane żadne wcześniejsze asocjacje. Podstawowy wkład Ebbinghausa ma charakter metodologiczny i empiryczny. Pokazał on, jak można ściśle naukowo badać ludzką pamięć i zidentyfikował niektóre ważne zależności empiryczne, takie jak krzywe przechowywania i uczenia się, które przetrwały próbę czasu. Wyjaśnienia teoretyczne podane przez Ebbinghausa nie miały dużego wpływu na późniejsze badania. Niemniej zasiał on ziarna tradycji badań nad pamięcią, która w końcu stała się bardziej znacząca niż badania nad uczeniem się zwierząt.
Pamięć zobiektyzowana - robienie notatek. Pamięć zobiektyzowana społecznie - ktoś inny mi przypomina.

(…)

… zdarzeń, potem zapominają wydarzenia najbliższe czasowo, a na końcu te rzeczy, które były dawno wyuczone i są z tego powodu dobrze utrwalone (np. wiersze ze szkoły podstawowej).
Czym różnią się te pamięci:
czasem przechowywania
pojemnością pamięci - zakres pamięci krótkotrwałej to 7 plus minus 2 elementy , zakres pamięci długotrwałej -pojemność jej jest nieograniczona
zapamiętywaniem - pamięć krótkotrwała przebiega automatycznie , szybko , a zapamiętywanie na rzecz pamięci długotrwałej wymaga skupienia , zaangażowania i jest wolniejsze . utrwalaniem materiału:
a) pamięć krótkotrwała - tzw. powtórki wewnętrzne , jeżeli wielokrotnie pojawia się bodziec , to w zależności od częstotliwości jego pojawiania się , tym łatwiej przeniesiemy informację do pamięci krótkotrwałej .
b) pamięć długotrwała- to nie jest uczenie się mimowolne , lecz dowolne (muszę wiedzieć , że chcę się uczyć forma przechowywania informacji: a) w pamięci krótkotrwałej są przechowywane w formie sensorycznej ( głos , obraz)
b) w pamięci długotrwałej przechowywanie ma charakter semantyczny , znaczeniowy , słowny i wzrokowy ( jest prymat wzroku nad innymi zmysłami- obrazy są tak samo łatwo przechowywane jak znaczenie).
wrażliwości…
…, która w końcu stała się bardziej znacząca niż badania nad uczeniem się zwierząt.
Pamięć zobiektyzowana - robienie notatek. Pamięć zobiektyzowana społecznie - ktoś inny mi przypomina. Przechowywanie informacji - myślenie abstrakcyjne zwalnia pamięć, pamiętam, że to jest pies, ale nie znam wszystkich imion. Wiedza jest powiązana z zapamiętywaniem.
Pamięć jest niezbędna do utrwalania efektów uczenia…
…, choć przechowywanie informacji w tej pamięci można wydłużyć dzięki powtarzaniu. Podobnie jak pamięć sensoryczna, pamięć świeża ma charakter elektryczny - jest efektem krążenia impulsów w obwodach neuronowych. Pojemność tej pamięci jest ograniczona - zazwyczaj mówi się, że do 7 elementów. Wprowadzenie 8 elementu powoduje "wyparcie" elementu 1. Elementem może być liczba, litera, sylaba, wyraz…
… coś zrobili to mamy do tego stosunek emocjonalny.
Doświadczenia dotyczące własnej osoby odbieramy inaczej niż to , co dotyczy świata zewnętrznego.
Własne doświadczenia to albo :
konsekwencje własnych działań
efekt naszych cech
Rejestrujemy skutki naszych działań, a nie działania.
Zj. wyuczonej bezradności - to sytuacja , gdzie zanika związek między działaniami , a ich efektem.
Najważniejsze w życiu człowieka…
… to podstawa kształtowania się inteligencji emocjonalnej (inteligencja to zdolność do wyodrębniania zdarzeń, przetwarzania tych informacji i wykorzystywania tych informacji)
Inteligencja emocjonalna - -to umiejętność rozpoznawania informacji ( rozpoznawać uczymy się w dzieciństwie) umiejętność przetwarzania i umiejętność zachowania się emocjonalnego adekwatnego do sytuacji. Reasumując: Pamięć autobiograficzna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz