Wybrane zagadnienia ekonomii-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane zagadnienia ekonomii-opracowanie - strona 1 Wybrane zagadnienia ekonomii-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wybrane zagadnienia ekonomii
Definicje ekonomii
Definicja pierwsza: ekonomia jest nauką o gospodarowaniu
Definicja druga: ekonomia jest nauką o dokonywaniu wyborów
Definicja trzecia: jako nauka odpowiadająca na trzy pytania: Co, ile, jak, dla kogo wytwarzać
Definicja czwarta: nauka zajmująca się badaniem zachowania się podmiotów gospodarczych w dziedzinie wykorzystania ograniczonych środków, które mogą być w różny sposób zastosowane w różnych sferach produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji.
2. Problemy ekonomii
Potrzeby i dobra
Wybór i koszt alternatywny
Czynniki wytwórcze - zasoby
Przedsiębiorczość jako czwarty czynnik wytwórczy
Etapy gospodarowania - produkcja, podział, wymiana, konsumpcja
Podmioty gospodarujące - przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, państwo
Zasadnicze pytania ekonomii:
co produkować
jak produkować
dla kogo produkować
jak długo produkować
Regulacje: mechanizm rynkowy, człowiek
Rodzaje gospodarek
gospodarka rynkowa
gospodarka centralnie sterowana
gospodarka mieszana
Mikroekonomia a makroekonomia Zagadnienia mikroekonomii: podmioty gospodarcze i ich decyzje, poszczególne rynki
Problemy makroekonomii: gospodarka jako całość, jako organizm. Inflacja, bezrobocie, cykle koniunkturalne, rozwój i wzrost gospodarczy, problemy podziału.
Ekonomia pozytywna i normatywna
Ekonomia pozytywna bada obiektywne procesy gospodarcze w celu wykrycia praw ekonomicznych rządzących tymi procesami. Przedstaw fakty i zdarzenia, wykrywa ich przyczyny, ale nie wartościuje.
Ekonomia normatywna dokonuje ocen badanych zjawisk, aby wskazać jak powinno się działać, żeby było lepiej. Wykresy w ekonomii
Ekonomia posługuje się metodami ilościowymi , bada zależności między zmiennymi.
Zależności te przedstawia w sposób graficzny. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz