Zbiór skończony - strona 4

Logika zagadnienia, zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Logika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218

)~(XxY)xZ 1.Podać definicje zbioru skończonego, wzory na moc sumy i iloczynu kartezjańskiego dwóch...

Relacja porządku

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Relacje liniowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1449

relacji częściowego porządku Diagramy Haasego - diagramy relacji porządkujących dany zbiór skończony...

Algebra, podgrupa - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

jednoznaczne σ : X → X zbioru skończonego X = {1, 2, ..., n} na siebie. 1 2 ... n  , a1 a2 ... an    σ...

Zbiory - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Witold Piotrowicz
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 693

. Zbiór określamy podając jego wszystkie elementy (możliwe dla zbiorów skończonych) lub określając...

Zbiory

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Patryas
 • Logika prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

, który ma tylko dwa elementy. Zbiór skończony to zbiór posiadający skończoną liczbę elementów. Zbiór pełen danej nauki...

Alan Sokal - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

(których zbiór jest zbiorem skończonym) nie określają jednoznacznie teorii (które pozwalają na sformułowanie...

Pierścienie - Wykład 5

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

jest ciałem. Dowód Ponieważ P jest zbiorem skończonym to możemy go zapisać w postaci P = {p1 , p2 , . . . , pn...

Produkcja - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Katarzyna Zeug-Żebro
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 497

wszystkich technologicznie dopuszczalnych procesów produkcji jest zbiorem skończonym? Jak nazywa się taki zbiór? d...

Definicja - wyrażenie i przykłady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1638

(zakresu nazwy lub predykatu) poprzez: wskazanie pewnych elementów bazowych (może to być zbiór skończony...