Zasiłek dla bezrobotnych - strona 34

Podatek i jego funkcje

 • Finanse publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4228

dochodowe, zwłaszcza od osób fizycznych, oraz wydatki publiczne na zasiłki dla bezrobotnych i pomoc...

Finanse publiczne

 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2282

wahań cyklu koniunkturalnego (zasiłki dla bezrobotnych, odpowiednie skale podatkowe - jako automatyczne...

Podatki - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

dochodowe, zwłaszcza od osób fizycznych, oraz wydatki publiczne na zasiłki dla bezrobotnych i pomoc...

Podstawowe kategorie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4452

. podnoszenie lub obniżanie podatków, zwiększanie lub zmniejszanie wydatków na zasiłki dla bezrobotnych. 2...

Artykuły o bezrobociu-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

takie jak zasiłki dla bezrobotnych, pomoc socjalna dla osób najuboższych dotkniętych bezrobociem, wiążą...

Makro - ściągi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3892

zasiłków dla bezrobotnych. „Szukanie pracy jest pracą” 4.Teoria segmentacji rynku: Rynek pracy...

Postawy finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2170

bezrobotnym środków finansowych w formie zasiłku zasiłki dla bezrobotnych i poziom bezrobocia są miarą...

Inflacja - Wskaźniki cen

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Bartosz Fortuński
 • Makroekonomia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3297

zawodowych wzmacnia istnienie systemu zasiłków dla bezrobotnych, zmniejszających obawę przed bezrobociem...

Egzamin - pytania z opracowaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Alicja Kasperowicz-Stępień
 • Finanse
Pobrań: 3836
Wyświetleń: 8008

na legislację itp.) wydatki ( np. zasiłki dla bezrobotnych w fazie spadku koniunktury nie ograniczają popytu...