Zasiłek dla bezrobotnych - strona 33

Podatki - wykłady

 • System podatkowy
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3633

od osób fizycznych oraz zasiłki dla bezrobotnych i wydatki pomocy społecznej. W okresie prosperity (boomu...

Prawo socjalne - skrypt z wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk
 • Prawo socjalne
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2051

Insurance) - z podatków - zasiłki dla bezrobotnych (Unemployment Benefits) - przymusowa składka - Pomoc...

Rynek pracy - Bezrobocie

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2233

nietypowych form zatrudniania, regulacje zasiłków dla bezrobotnych, miejsce i rola związków zawodowych...

Finanse-podatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2093

dochodowych są bardzo wysokie przy niskich wydatkach publicznych na zasiłki dla bezrobotnych i pomoc społeczną...

Bezrobocie - zatrudnienie

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3171

bezrobotnym, określonych przez stosunek płac w istniejących ofertach pracy, do zasiłków dla bezrobotnych...

Prawo pracy - całość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903

- skupiają młodzież trudną. ŚRODKI ŁAGODZĄCE SKUTKI BEZROBOCIA Zasiłki dla bezrobotnych zwykłe - 6 miesięcy...

Bezrobocie - Rynek pracy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1736

niewykwalifikowanych, którzy otrzymują płace zbyt wysokie w stosunku do wydajności. Zasiłki dla bezrobotnych...