Podatek i jego funkcje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4291
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek i jego funkcje - strona 1 Podatek i jego funkcje - strona 2 Podatek i jego funkcje - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: podatki, pieniądz, opłaty publiczne, podstawowa funkcja podatków, funkcja fiskalna, doktryn neoliberalnych i doktryn socjaldemokratycznych, podatki, wysokie, doktryn socjaldemokratycznych, polski podatek od wartości dodanej, podatek od towarów i usług, stawki podstawowe, funkcje podatków, funkcja alokacyjna, podatki konsumpcyjne, podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy, funkcja stabilizacyjna, polityka stabilizacyjna państwa zmierza do realizacji 4 bardziej szczegółowych celów, funkcja dystrybucyjna, prawna definicja i cechy podatków, wyróżniamy przy tym podatki, cechy podatków, przymusowość, jednostronność, partia neoliberalna, bezzwrotność, nieodpłatność, świadczenie o charakterze ogólnym, klasyfikacja podatków wg przedmiotu opodatkowania, podatki majątkowe, podatek kastralny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadanych psów, podatek rolny, podatek leśny, podatki od nabycia lub zbycia praw majątkowych, podatki od obrotu majątkowego, podatki przychodowe, podatki dochodowe, podatki konsumpcyjne, akcyza, podatkami bezpośrednimi, podatki bezpośrednie i pośrednie oraz zjawisko przerzucalności podatków, najważniejszymi podatkami pośrednimi w polsce są dwa podatki od wydatków, podatki w gospodarce rynkowej mogą być przerzucane w dwóch kierunkach, zalety i wady podatków bezpośrednich i pośrednich, zalety podatków pośrednich z pkt widzenia fiskusa, podatek należny i naliczony, zalety podatków bezpośrednich, wady podatków bezpośrednich na przykładzie podatków dochodowych, systemy podatkowe i ich struktura, systemy racjonalne , znaczenie fiskalne i pozafiskalne ceł, spadek znaczenia fiskalnego ceł jest spowodowany dwoma czynnikami, możemy wyróżnić kilka rodzajów ceł jako instrumentu polityki handlowej, taryfa celna, w polskiej taryfie celnej występują cztery rodzaje stawek, podatek dochodowy od osób fizycznych, elementy techniki podatkowej.

Podatki są bardzo starą instytucja ekonomiczną, gdyż pojawiły się już w starożytności. Stanowią one podstawową formę daniny publicznej. Państwo, samorządy terytorialne i inne, czerpią środki na realizację swoich zadań publicznych i społecznych. Państwo wykorzystuje swoje uprawnienia władcze i nakłada obowiązek wnoszenia danin państwowych przez osoby fizyczne i jednostki gospodarcze. Pierwotnie daniny publiczne wnoszone były w naturze, czego przykładem jest dziesięcina oraz w postaci świadczeń osobistych (np. obowiązkowa służba wojskowa). Jest to relikt danin publicznych. Gdy pojawił się pieniądz, państwo zaczęło pobierać daniny publiczne również w tej formie. Pieniężne daniny publiczne przyjęły postać podatków i opłat publicznych. Opłaty publiczne jak wskazuje ich nazwa, są świadczeniami odpłatnymi, pobierane za czynność urzędowe, np. sporządzenie aktu małżeństwa. Opłaty są pobierane za czynności urzędowe i usługi publiczne. Podatek jest świadczeniem nieodpłatnym. Państwo poprzez ustanawianie i egzekwowanie podatków przejmuje część dochodów osób fizycznych i jednostek gospodarczych i bierze w ten sposób udział w podziale produktu i dochodu narodowego. Jednocześnie podatki korygują rynkowy podział dochodów między osobami fizycznymi i jednostkami gospodarczymi.
Podstawową funkcją podatków jest funkcja fiskalna. Wyraża się ona w przysparzaniu dochodów władzy publicznej. Współcześnie podatki stanowią podstawowe źródło dochodów publicznych. Funkcja fiskalna jednocześnie przejawia się w zawłaszczaniu części dochodów osób fizycznych i jednostek gosp.

(…)

… państwami należącymi do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (FTA). Obecnie do FTA należy Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Lichtenstein.
Polska należy do Środkowo-Europejskiego Stowarzyszenia o strefie wolnego handlu, porozumienie to znane jest pod skrótem CEFTA i zostało podpisane w Krakowie. Oprócz Polski należą Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Słowenia.
Polska podpisała szereg umów…
… cywilno - prawnym, tj.: umowa sprzedaży, umowa zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowa pożyczki, umowa poręczenia, umowy majątkowe, małżeńskie, hipoteki, spółki. Sprzedaż towarów opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług. Podatkiem od czynności cywilno - prawnych jest opodatkowana sprzedaż rzeczy i praw majątkowych, nie opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Grunty nie są towarem…
… od podatku i najmniejsza progresja, stawki podatku w tej grupie wynoszą od 3 - 7%)
dalsi krewni i dalsi powinowaci (w tej grupie kwota wolna od podatku jest nieco niższa, a stawki wynoszą od 7 - 12%)
osoby nie spokrewnione i nie spowinowacone ( w tej grupie kwota wolna od podatku jest najniższa, a stawki wynoszą od 12 - 20%)
W podatku od spadków i darowizn przewidziany jest szeroki zakres zwolnień…
… w dochodach budżetu państwa ciągle spada, mianowicie w 2000r cła stanowiły jedynie 3,7% dochodów ogółem budżetu państwa. Spadek znaczenia fiskalnego ceł jest spowodowany dwoma czynnikami:
Polska należy do Światowej Organizacji Handlu, państwa należące do tej organizacji w kolejnych rundach negocjacji w ostatnim okresie uzgadniały redukcje ceł dotyczących różnych grup towarów. Mianowicie Światowa Organizacja
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz