Polityka gospodarcza - Opracowanie zagadnień na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka gospodarcza - Opracowanie zagadnień na egzamin - strona 1 Polityka gospodarcza - Opracowanie zagadnień na egzamin - strona 2 Polityka gospodarcza - Opracowanie zagadnień na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Merkantylizm Merkantylizm lub ustrój merkantylny - system poglądów ekonomiczno-politycznych, który pojawił się we wczesnym okresie nowożytności, wywodzący się z bulionizmu - teorii mówiącej, że posiadanie metali szlachetnych równa się bogactwu. Termin merkantylizm został ukuty w 1776 r. przez słynnego ekonomistę Adama Smitha, który wywiódł go z łacińskiego słowa mercari, oznaczającego "handlować", "prowadzić handel", które z kolei pochodzi od słowa merx oznaczającego "towar". Początkowo używany był wyłącznie przez swoich krytyków, do których zaliczał się też Adam Smith.
Wcześniej termin merkantylizm pojawił się w 1664 r. w O zasadach merkantylizmu Jeana Baptiste Colberta.
Ostatnim merkantylistą brytyjskim był James Denham-Steuart (1712-1780).
Merkantyliści uważali, że:
źródłem bogactwa państwa jest rozwinięty eksport przewyższający import,
kraje europejskie bezpośrednio ze sobą konkurują,
kraj, który ma najwięcej bogactwa wygrywa tę konkurencję,
kruszec złoty i srebrny jest synonimem bogactwa.
+ Posiadanie Kolonii; kolonie nie powinny płacić złotem za sprowadzane z zagranicy dobra + Eksportowanie materiałów surowych lub niewykończonych jest szkodliwe Anglia - Akty Nawigacyjne Stopniowo, kres dominacji merkantylizmu położyła opisana przez Adama Smitha niewidzialna ręka rynku oraz szkoła klasyczna ekonomii.
Liberalizm i merkantylizm u podstaw są skrajnie różne w kluczowej sprawie: podczas gdy merkantylizm zakładał, że wszyscy ludzie na świecie muszą konkurować o ograniczone bogactwo świata, Adam Smith uważał, że w bogactwie i handlu niekoniecznie musi być zwycięzca i przegrany (czyli, że są one, zgodnie z teorią gier, grą o sumie niezerowej) - co w pierwszym rzędzie oznacza, że ponieważ potrzeby są różne, więc obie uczestniczące w transakcji strony mogą realnie zyskać, ponieważ wymienione w jej efekcie przedmioty przedstawiają dla swoich nowych właścicieli wyższą wartość. Bulionizm dyktował, że gdy jedna strona zarabia, to druga musi stracić (co jest zgodne z założeniem gry o sumie zerowej); podczas gdy Smith uważał, że złoto to tylko żółta skała, której wartość wynika z rzadkości. Obecnie, większość ekonomistów zgadza się ze Smithem.
Szkoła merkantylistyczna - dominowała w wieku XVI i XVII T. Mun J.B. Colbert uznawał , że miarą sprawności działania państwa jest zasób kruszców zgromadzonych przez nie . Państwo jest tym sprawniejsze im więcej złota i srebra zgromadzi
Merkantylizm wczesny (bulionizm) - prymitywny pod względem gromadzenia kruszców wypiera eksport przy zakazywaniu importu . Wojny , grabieże poprzez wspieranie eksportu , wysoko kwalifikowani pracownicy mieli zakaz wyjazdu z kraju , zakaz wywozu złota poza granice kraju

(…)

… był spadek siły nabywczej oszczędności i zadłużenia w dol Dynamika PKB wybranych krajów, obliczonego wg parytetu siły nabywczej - "Groningen Growth and Development Centre" :
Rok
Polska
Węgry
Czechy
Rosja
Ukraina
Białoruś
Finlandia
1990
-9,68%
-6,67%
-1,20%
-3,00%
-3,60%
-1,90%
+0,01%
1991
-7,02%
-11,90%
-11,61%
-5,00%
-8,70%
-1,40%
-6,39%
1992
+2,51%
-3,06%
-0,51%
-14,50%
-9,90%
-9,60%
-3,81%
1993
+3,74…
… dla nich. Liberalizm polityczny stał się początkiem liberalnej demokracji.
liberalizm kulturowy - skupia się na prawach jednostek do ich sumienia i stylu życia. Liberalizm kulturowy obejmuje takie kwestie jak wolność seksualna, wolność religijna, wolność poznawcza oraz ochronę przed ingerencją państwa w sferę życia prywatnego. O liberalizmie kulturowym pisał John Stuart Mill w swoim dziele O wolności (On Liberty…
… brytyjska została przestawiona na tory usługowe, celem Margaret Thatcher było stworzenie z Wielkiej Brytanii usługowego centrum świata.
Plan Balcerowicza
Plan Balcerowicza to potoczna nazwa pakietu reform gospodarczo-ustrojowych, przygotowanego w ciągu 111 dni, którego realizacja rozpoczęła się w roku 1990. Nazwę tę utworzono od nazwiska głównego autora tych reform, ówczesnego wicepremiera i ministra finansów, Leszka Balcerowicza. Wraz z grupą ekspertów (wśród których byli m.in. prof. Jeffrey Sachs, prof. Stanisław Gomułka, dr Stefan Kawalec i dr Wojciech Misiąg) we wrześniu 1989 roku stworzył on plan reform, a 6 października jego zarys [1] został przedstawiony publicznie przez Balcerowicza na konferencji prasowej. Plan ów miał doprowadzić do stabilizacji makroekonomicznej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz