Makroekonomia- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 8 - strona 1 Makroekonomia- wykład 8 - strona 2 Makroekonomia- wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

makroekonomia
temat: data: 02.04.2012
Krzywa Phillipsa:
powstała na podstawie analizy danych statystycznych z okresu 1861- 1957 dla Wielkiej Brytanii dotyczących:
- zmian płac nominalnych
- stopy bezrobocia
(może być na egzaminie!)
rozwinięciem koncepcji Phillipsa były badania P. A. Samuelsona i R. M. Solowa, którzy wysunęli twierdzenie o istnieniu funkcjonalnej zależności pomiędzy tempem wzrostu płac nominalnych i tempem wzrostu cen
z krzywej Phillipsa wynika, że występuje wymienność pomiędzy inflacją a bezrobociem, a w polityce gospodarczej należy dokonywać wyboru między:
- mniejszą inflacją i większym poziomem bezrobocia
lub - większą inflacją i mniejszym poziomem bezrobocia
Teoria naturalnej stopy bezrobocia (M. Friedmana i E.S. Phelpsa)
Wymienność inflacji i bezrobocia ma krótkookresowy charakter, a w długim okresie czasu efektem ekspansywnej polityki gospodarczej jest wyższa stopa inflacji. Długookresowa krzywa Phillipsa jest więc linią pionową
Wniosek: - wykorzystanie ekspansywnej polityki makroekonomicznej do ograniczania bezrobocia jest nieefektywne
- krótkookresowe, pozytywne skutki tej polityki w ograniczaniu bezrobocia są niewspółmiernie małe w stosunku do długookresowych negatywnych skutków w postaci wzrostu stopy inflacji w gospodarce.
Temat: Polityka fiskalna i jej skuteczność.
Polityka fiskalna (budżetowa)- część polityki społeczno-gospodarczej państwa, obejmująca ogół decyzji rządu dotyczących dochodów i wydatków budżetowych
Funkcje (cele) polityki fiskalnej:
Alokacyjna- kształtowanie podziału czynników wytwórczych pomiędzy sektor prywatny i publiczny i ich dalsza alokacja wewnątrz tych sektorów (wydatki państwowe są większe w gospodarce centralnie sterowanej niż w gospodarce rynkowej; wskaźnik redystrybucji)
Redystrybucyjna- oddziaływanie państwa na ostateczny podział dochodów indywidualnych np. podatki, wydatki budżetowe…
Stabilizacyjna- wykorzystanie budżetu do osiągnięcia makroekonomicznych celów gospodarczych
Budżet państwa:
Plan finansowy zawierający zestawienie dochodów i wydatków państwa w ciągu określonego okresu czasu (roku budżetowego)
Zespół rachunków przedstawiający na okres jednego roku kalendarzowego (roku budżetowego) wszelkie stałe wpływy i wydatki państwa


(…)

… wykonanie budżetu
Podział budżetu:
Dochody i wydatki
Dochody budżetowe: - podatki, akcyza (podatki pośrednie stanowią większą część budżetu)
- dochody z własności
- dochody z prywatyzacji (jednorazowy dochód)
- cła
- opłaty sądowe, skarbowe, notarialne
- dochody zagraniczne
Wydatki budżetowe: - wydatki na dobra i usługi (G) w zamian za nie państwo nabywa jakieś dobra/ usługi…
- płatności transferowe (B…
…”- koszt jednej butelki wódki:
10%- koszty produkcji
20%- marża producenta/ dystrybutora 52%- akcyza
18% (teraz 23%)- podatek VAT
Równowaga i nierównowaga budżetowa:
Równowaga budżetowa- dochody równają się wydatkom budżetowym w ciągu roku
Nierównowaga budżetowa:
Nadwyżka budżetowa (dochody > wydatki)
Deficyt budżetowy (dochody < wydatki):
- deficyt pierwotny- porównanie samych dochodów i wydatków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz