Zasada winy - strona 7

Formy winy - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910

za popełnione przestępstwo. Nie stosuje się złagodzenia z 31 § 2 kk. Zerwano z zasadą winy by chronić dobra...

Wplyw spoleczny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zachowanie organizacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

, ich opinie ii postawy. perswazja nie jest manipulacj perswazja nie jest manipulacj obowi zuje zasada win-win...

Pojęcie prawa karnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 910

, jego właściwości fizyczne lub psychiczne. 5. Zasada winy - oznacza to, że sprawca czynu zabronionego ponosi...

Wina jako zarzut stawiany sprawcy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

obowiązuje zasada winy, bo jakby nie obowiązywała to trzeba by w ogóle zrezygnować z prawa karnego, bo byśmy...

Prawo gospodarcze i prawo pracy- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1246

nie zastosujemy się do dyspozycji. Przykład: Art. 415. k.c. [ Zasada winy ] Kto z winy swej wyrządził drugiemu...