Formy winy - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy winy - omówienie (I sem) - strona 1 Formy winy - omówienie (I sem) - strona 2

Fragment notatki:

Formy winy ZAMIAR BEZPOŚREDNI - polega na tym, że sprawca chce popełnić czyn zabroniony. Zamiar dokonania czynu zabronionego jest aktem woli, którego istnienie uwarunkowane jest świadomością, bowiem nie sposób wyobrazić sobie akt woli bez świadomości czego ona dotyczy. W przypadku przestępstw formalnych świadomością i wolą muszą być objęte znamiona zabronionego zachowania się. W przypadku zaś przestępstw skutkowych (materialnych) także w ustawie skutek. Zamiaru popełnienia czynu zabronionego w postaci "chcenia" nie należy mylić z pragnieniem jego popełnienia ani uzależniać od określonej motywacji. W przypadku określonej motywacji, uzależnionej od szczególnego nastawienia psychicznego można mówić o przestępstwie kierunkowym, np. zabór rzeczy "w celu" przywłaszczenia. ZAMIAR EWENTUALNY - zamiar ten oparty jest na stwierdzeniu "godzi się". Polega on na tym, że sprawca wprawdzie nie chce popełnić czynu zabronionego, ale przewiduje realną możliwość jego popełnienia i na to się godzi. Cel, do którego dąży sprawca może być osiągnięty tylko przy równoczesnym wprowadzeniu prawdopodobieństwa nastąpienia skutku ubocznego, który sprawca sobie uświadamia. LEKKOMYŚLNOŚĆ - polega na świadomym naruszeniu obowiązku ostrożności. Jest to postać winy, w której sprawca uświadamia sobie możliwość popełnienia czynu zabronionego, ale w odróżnieniu od umyślności - czynu tego nie ma zamiaru popełnić. Obowiązek ostrożności określają okoliczności dotyczące: obowiązków na danym stanowisku, wykonywanej funkcji (lekarz, projektant budynku), czynności związanych z obowiązkiem ostrożności (kierowcy, operator dźwigu), NIEDBALSTWO (negligentia) - różni się od lekkomyślności brakiem świadomości sprawcy, Że narusza zasady ostrożności, których miał obowiązek przestrzegać. Obowiązek zachowania wymaganej ostrożności ma charakter obiektywny, natomiast możliwość przewidywania przez sprawcę możliwości popełnienia czynu zabronionego musi być oceniana indywidualnie, w zależności od poziomu wiedzy, inteligencji i cech osobowości sprawcy. Wina kombinowana- umyślność- nieumyślność art. 9 ,2) czyny kwalifikowane przez następstwo -umyślno-niemyślne -umyślno-umyślne -nieumyślni- nieumyślne Dorosłość- sprawcy, który nie jest dorosły nie można przypisać winy. Dorosły w rozumieniu kk -17 lat. Sprawca poniżej 17- nieletni. Nieletni pod 15 odpowiada za zamach na Prezydenta, zabójstwo, ciężki uszczrbek.
-Kara orzeczona wobec nieletniego nie może przekroczyć 2/3 ustawowego zagrożenia. Sąd może zastoswać nadzwyczajne złagodzenie. Jeżeli sprawca popełni czyn między 17 a 18 r. sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze i lecznicze.( ustawao postępowaniu wobec nietetnich)

(…)

… postępowaniem( człon psychologiczny) z powdu
-choroby psychicznej
-upośledzanie umysłowego
-innego zaburzenia czynności psychicznych
Poczytalność ograniczona
Stan nietrzeźwości i odurzenia- Gdy sprawca czynu zabronionego wprawia się dobrowolnie w stan nietrzeźwości lub odurzenia , przewidując lub mogąc przewidzieć swą niepoczytalność lub ograniczenie możemy mówić o zarzucalności w rozumieniu art.1 § 3 kk, która pociaga za sobą odpowiedzialność za popełnione przestępstwo. Nie stosuje się złagodzenia z 31 § 2 kk. Zerwano z zasadą winy by chronić dobra prawne- odpowiedzialność ma charakter obiektywny.
Stan wyższej konieczności: Zasady :
proporcjonalności i subsydiarności
Stan wyższej konieczności dopuszcza poświęcenie dobra prawnego dla ratowania własnego-okoliczność legalizująca czyn

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz