Odpowiedzialność za ruch mechanicznego środka komunikacji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność za ruch mechanicznego środka komunikacji - wykład - strona 1 Odpowiedzialność za ruch mechanicznego środka komunikacji - wykład - strona 2 Odpowiedzialność za ruch mechanicznego środka komunikacji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RUCH MECHANICZNEGO ŚRODKA KOMUNIKACJI
PORUSZANEGO ZA POMOCĄ SIŁ PRZYRODY - art. 436
Art. 436. § 1. Odpowiedzialność przewidzianą w artykule
poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz
mechanicznego środka komunikacji poruszanego za
pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny
oddał środek komunikacji w posiadanie zależne,
odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny.
§ 2. W razie zderzenia się mechanicznych środków
komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody
wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia
poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również
tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za
szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności.
I. Chodzi o środek komunikacji (lądowej, wodnej, powietrznej) będący mechanizmem (nie
łapie się: woz konny, rower.). Środek komunikacji ma być poruszany siłami przyrody -
paliwa, elektryczność - jak w art. 435. Jest to ujęcie szerokie - oznacza samochody
wszelkiej maści, motory, skutery, czołgi, motorowki, traktory, aeroplany, awionetki (dalej:
„pojazd”).
Szkoda ma być wynikiem ruchu takiego pojazdu - podobnie jak przy art. 435. ruch można
rozumieć dwojako: (1) jako przemieszczanie się pojazdu względem podłoża (2) w ujęciu
funkcjonalnym - jako szeroko rozumiane korzystanie z pojazdu. To szerokie ujęcie
przyjmowane jest na gruncie art. 436. - pojazd jest zatem w ruchu od momentu
uruchomienia silnika (a nawet proby) do momentu osiągnięcia celu podroży tj. do
momentu odstawienia pojazdu (awarie i postoje to też ruch). Przepis dotyczy także szkod
powstałych przy (z przepisow o ubezp. od OC:) wsiadaniu i wysiadaniu, załadunku i
7
rozładunku oraz gdy pojazd porusza się ze zgaszonym silnikiem. Motywem zaostrzenia
odpowiedzialności jest wzmożone niebezpieczeństwo związane z korzystaniem z pojazdu.
II. Zgodnie z art. 436. odpowiada posiadacz samoistny pojazdu albo posiadacz zależny.
Albo jeden albo drugi - oddanie w posiadanie zależne wyłącza odpowiedzialność
posiadacza samoistnego.
  Posiadaczem samoistnym jest ten, kto faktycznie włada pojazdem jak właściciel. Nie
znaczy, to że musi być właścicielem - z art. 436. odpowiada także złodziej.
Wątpliwości pojawiają się przy furtum usus - zabor w celu krotkotrwałego użycia -
według przepisow o posiadaniu przeszkody krotkotrwałe („przemijające”) nie
przerywają posiadania, a posiadanie przywrocone poczytuje się za nie przerwane. Dla

(…)

…, w wypadku zderzenia, odpowiadają na zas.
ryzyka prowadziłoby do paradoksalnych sytuacji gdy np. posiadacz małego samochodu
osobowego, wjechałby z własnej winy pod ciężarowkę, to posiadacz ciężarowki, mimo
że nie zachował się nieprawidłowo, zawsze płaciłby za ogromne szkody, gdyż jego
uszczerbek byłby zawsze o wiele mniejszy i w rozliczeniu nie rownoważył by zniszczeń
w samochodzie osobowym. Należy…
…. Nie można wyłączyć ani ograniczyć z góry
odpowiedzialności określonej w dwóch artykułach
poprzedza-jących.
Odp. ta ma zatem charakter imperatywny (bezwzględnie obowiązujący). Przepisy art. 435. i
436. stanowią standard minimalny. Jeśli w umowie przewozu przewoźnik zawrze klauzule
ograniczające lub wyłączające odp. to są one nieskuteczne. Jeżeli postanowienia umow
zwiększałyby odpowiedzialność to mogą mieć…
… wdzięcznością. Ponadto osoba, ktora wsiada godzi się na
podjecie wspolnego ryzyka, co przemawia za złagodzeniem warunkow odp. posiadacza
pojazdu.
Jeżeli nie odpowiada kierowca to nie odpowiada też zakład ubezpieczeń, przepis działa
więc raczej na korzyść ubezpieczycieli. Nie będzie odszkodowania jeśli nie wykaże się
winy. Trzeba ściśle i wąsko interpretować sam przewoz z grzeczności.
IV. Posiadacz „ponosi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz