Zasada trzech jedności klasycznych - strona 88

Średniowiecze a rozwój nauki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1288

karolińska, w: Czasy katedr - czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy, red. W. Sajdek, Lublin...

Opracowanie Sójki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 2121

np. nieruchomości; zarząd częścią wspólną i rozdzielną - do męża, 2-za zgodą żony); system jedności...

Filozofia polityki - wykład

 • dr Dorota Pietrzyk-Reeves
 • Filozofia i etyka polityki
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1568

potwierdza jedność państwa bożego (wszyscy działają tak samo - jedność, jednolitość) Pokój - brak sporu...

Zagadnienia na egzamin.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Paweł Kobus
 • Statystyka
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1750

zbiorowości. Jednym z zaleceń co do liczby klas jest przestrzeganie zasad przedstawionych w tabeli: Liczebność...

Zarządzanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agata Austen
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2198

co do tego kto komu i co deleguje (hierarchia), zawsze należy zachowywać zasadę jedności rozkazodawstwa, warto...

Polskie prawo finansowe - zagadnienia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1274

. O warunkach zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów skarbowych stanowią ustawy. 3) jedności...

Wykłady z socjologii

 • Socjologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3570

dążenia człowieka do jedności. Wyróżnia się trzy formy zbiorowości: ∗ zbiorowość przypadkowa - multitudo...

Analiza ABC strumienia towarów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Aleksandra Łapko
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2184

przyporządkowanie poszczególnych materiałów do jednej z trzech klas. MATERIAŁ WARTOŚĆ ZUŻYCIA SKUMULOWANA WARTOŚĆ...

Finanse publiczne i rynki finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 8659

) - zasada jedności - zasada przejrzystości (szczegółowości, specjalizacji) - zasada uprzedniości - zasada...