Zasada trzech jedności klasycznych - strona 13

Ustrojowe formy państwa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1449

do zadan panstwa. Trzy grupy czynnikow wpływających na forme ustrojowa panstwa: 1)Układ sil społecznych 2...

Typologia grup społecznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zarządzanie archiwami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik...

Socjologia - wiadomości ogólne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1519

działania, jakimi rozporządza grupa w celu zapewnienia jedności i zwartości wewnętrznej, w szczególności zaś...

Bezpieczeństwo i dobro prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

i uzupełniają - nie burzy to istotowej jedności prawa inaczej ujmując na elementy prawa można patrzeć z różnych...

Naród - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 420
Wyświetleń: 812

. Stanowi jedyna organizację zdolną stawić czoło potrzebom przyszłości. Każdy naród ma prawo do jedności...