Zasada trzech jedności klasycznych - strona 12

Wykład - Auguste Comte

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 623

tylko do uzyskania teoretycznej jedności nauk, ma także cel praktyczny: potężną rewolucję społeczną, reorganizację...

Myśl polityczna Indii - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

to idea jedności Greków (również panafrykanizm). Jest ona głoszona, aby przeciwstawić się naporowi...

Rozwój neoplatonizmu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

powstawaniem wszystkich rzeczy pojął Proklos jako proces kołowy, ustanowiony przez trzy momenty: trwanie zasady...

Epoka i jej konflikty ideowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

w Polsce - rozbicie jedności religijnej - czas prześladowań i nietolerancji, stosów czarownic i inkwizycji...

Ojcowie kapadoccy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

. I jak nasz oddech pochodzi z jedności ciała i duszy, tak Duch Święty pochodzi od Ojca i od Syna. Żydzi wiedzieli...