Budżet państwa - Definicje Budżetu Państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet państwa - Definicje Budżetu Państwa  - strona 1 Budżet państwa - Definicje Budżetu Państwa  - strona 2 Budżet państwa - Definicje Budżetu Państwa  - strona 3

Fragment notatki:

Budżet Państwa
Definicje Budżetu Państwa Budżet Państwa może być definiowany jako:
AKT PRAWNY budżet jest określony na dany rok w ustawie budżetowej. Ustawa budżetowa określa dochody i wydatki państwa na okres roku kalendarzowego. Dochody i wydatki ustalone są na podstawie obowiązujących norm prawnych.
Pamiętać należy, iż Rząd musi otrzymać absolutorium, tj przekazać najpierw informacje Sejmowi i otrzymać od niego absolutorium. Jeżeli nie uda się przygotować budżetu do 31.03. - to Parlament zostanie rozwiązany - nastąpią nowe wybory do Sejmu i Senatu.
PLAN FINANSOWY Najbardziej popularne określenie budżetu to plan przyszłych dochodów i wydatków państwa. Budżet jest planem dyrektywnym, tj nakłada na organy finansowe i innych wykonawców obowiązek zrealizowania dochodów w zaplanowanej wysokości, a także dokonania wydatków określonych w planie czyniąc jednocześnie te organy odpowiedzialnymi za wykonanie zadania.
FUNDUSZ Zasób środków pieniężnych - to strumienie dochodów i wydatków, które w danym czasie równoważą się / redukują.
Funkcje budżetu państwa
Budżet państwa spełnia dwie podstawowe funkcje:
Funkcja ekonomiczna
redystrybucyjna,
stabilizacyjna,
alokacyjna
Funkcja polityczna
Cechy instytucji budżetu państwa
Budżet jest scentralizowanym funduszem redystrybucyjnym, służącym realizacji zadań albo funkcji państwa.
Gromadzenie środków w budżecie z pewnymi wyjątkami ma charakter przymusowy i bezzwrotny.
Ma charakter ustawy.
Proces gromadzenia i wydatkowania ma charakter ekonomiczny i społeczny.
Jest urządzeniem planistycznym w zakresie kształtowania dochodów i wydatków w określonym z góry czasie. Rok budżetowy i handlowy pokrywają się (w Polsce)
Budżet określają strumienie dochodów i wydatków Państwa.
Budżet nie odzwierciedla całokształtów finansowych operacji państwa, wobec tego nie może być jedynym kryterium oceny działalności państwa.
Zasady budżetowe
Zasady budżetowe - to pewne postulaty które mają zapewnić najbardziej prawidłowe tworzenie budżetu oraz działanie gospodarki budżetowej.
Najistotniejsze zasady dotyczące konstruowania budżetu:
Zasada jedności budżetu (zasada jedności formalnej i materialnej)
Jest to postulat obejmowania całości dochodów i wydatków budżetowych w jednym akcie prawnym. Naruszeniem tej zasady jest występowanie budżetów nadzwyczajnych oraz funduszów pozabudżetowych. Zasada ta jest ciągle naruszana.
Zasada zupełności (powszechności)
W klasycznym ujęciu, jest to postulat aby wszystkie jednostki powiązane z budżetem wchodziły do niego całością swoich dochodów i wydatków; współcześnie występuje często budżetowanie netto,

(…)

…, która prowadzi działalność uboczną,
gospodarstwo pomocnicze powinno uzyskiwać dochody ze sprzedaży towarów lub usług zewnętrznych odbiorcom,
jest tworzone przez kierownika jednostki budżetowej,
cechuje je odrębność organizacyjna - polega na wyodrębnieniu majątkowym i posiadaniu własnej struktury,
posiada tez odrębność finansowa - ma własny plan i rachunek bankowy,
Przykładem gospodarstw pomocniczych…
… badania bilansów przez biegłych rewidentów
Dochody budżetowe
To środki pieniężne pobierane przez państwo lub gminy od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz z innych źródeł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacja zadań państwowych.
Mogą być klasyfikowane wg kryterium:
A) Kryterium ekonomiczne - czyli wg źródeł pochodzenia
Źródła dochodów budżetu państwa określa ustawa „Prawo budżetowe…
… po stronie dochodów, ponieważ wskazują one na źródła dochodów budżetowych. Inne paragrafy występują po stronie wydatków.
Np. po stronie dochodów paragrafy wskazują na takie źródła jak podatki, czy inne dochody majątkowe, natomiast jeśli chodzi o wydatki - to mogą dotyczyć wynagrodzeń sfery budżetowej, czy innych usług o charakterze materialnym (energia, stypendia)
2) Władza wykonawcza
- kancelaria…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz