Myśl polityczna Indii - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Myśl polityczna Indii - wykład - strona 1 Myśl polityczna Indii - wykład - strona 2 Myśl polityczna Indii - wykład - strona 3

Fragment notatki:

13 X 2010 Doktryny polityczno-prawne Wykład 2.
Myśl polityczna Indii Początek tej cywilizacji można datować na połowę III tys. p.n.e. Na terenie Indii na przełomie wieku XIX i XX odkryto takie cywilizacje, jak HARAPPA czy MOHENDŻRO DARO. Na terenie Indii zrodziła się m.in. ideologia Ghandiego tzw. walki bez gwałtu. Wcześniej ukształtowała się tam kultura wedyjska, przekazywana przez księgi wiedzy WEDY. Największą rolę odgrywała tzw. RYGWEDA, czyli wiedza hymnów, ukazująca nam panteon bóstw aryjskich. Właśnie w niej znajdujemy prezentację pewnego fenomenu - podziału społeczeństwa na kasty: BRAMINÓW najwyższa warstwa społeczeństwa.
WAJŚJLÓW warstwa średnio zamożna kupców, handlarzy, wytwórców. SIUDRÓW warstwa niższa, drobne mieszczaństwo, chłopstwo. Niedotykalnych znajdujących się poza systemem WARN.
Ważna była również idea reinkarnacji. Według niej nasze życie to nie jedyno życie. Mamy wiele jego form, które następuje jedna po drugiej. W zależności od tego jakie jest nasze obecne życie pod względem moralnym. WEDY operują religią o charakterze politeistycznym. Poza WEDAMI ukształtowały się takie przekazy literackie, jak RAMAJAN i MAHABHARACIE. Częścią składową pieśń Pana. Jest to coś, co potem Ghandi porównał do kazania na Górze. Hinduizm Jako najwcześniejszy mówi o podziale na WARDY, które dzielą się na kasty. Ariowie, którzy przybyli z Azji Centralnej wyparli ludność z północy Indii w kierunku południa. Usytuowanie ludności o ciemnej karnacji skóry to głównie południe i centralna część Indii. Próby integracji Indii Najwcześniejsza próba integracji Indii to działalność Buddy w VI w. p.n.e. Budda głosił kazania do wszystkich Hindusów. Głosił radykalne tezy o równości, występując przeciwko podziałom klasowym, dyskryminacji kobiet. Występował w imieniu wszystkich uciśnionych i zaniedbanych. Był reformatorem społecznym w takim wymiarze, w jakim był Chrystus czy Mahomet. Więcej o Buddzie w notatkach z fakultetu.
Asioka W III w. p.n.e. podjęty został proces integracji Indii. Był on realizowany przez CZANDRAGUPTĘ i kontynuowany przez jego następcę Asiokę. Asioka był wybitną władcą, który podjął świadomy zamysł zjednoczenia Indii północnych i środkowych. Czynił to najpierw w drodze podboju. Wojny prowadzone przez oddziały Asioki to heroiczne bitwy, w których po jednej wojnie eliminowano ok. 100 000 przeciwników. Kiedy Asioka osiągnął już swoje cele polityczne, zdecydował się na zmianę taktyki (pod wpływem swojego doradcy). Oświadczył, że do wczoraj był okrutnym człowiek, a od dzisiaj zdecydował natchniony przez bogów, że zmienił swoja strategię i władał metodami pokojowymi

(…)

… między przyjaciółmi. Heraklit z Efezu - VI w. p.n.e., jego nurt jest zwany nurtem heraklityzmu lub wariabilizmu. Podstawę tego nurtu stanowi przekonanie, że w rzeczywistości, która nas otacza wszystko jest płynne, zmienne - pantha rhei. Nierówność w strukturach społecznych jest czymś zupełnie naturalnym. Mędrzec, ponieważ jego sfera zainteresowań odbiega od spraw doczesnych, zajmuje się sprawami ponadczasowymi. Jeśli chodzi o konstrukcję prawa, to posuwa się ona o kilka szczebli w górę. Prawo NOMOS, ma już strukturę prawa stanowionego. Prawo jest podstawą życia społecznego i politycznego. Heraklit kazał walczyć o nie, jak o mury miasta. Eleaci - Ksenofanes, Zenon z Elei i Ksenofanes. W przeciwieństwie do Heraklita głosili, że wszystko jest niezmienne. Posługiwali się tzw. paradoksami eleackimi, będące przedmiotem…
… atomistyki - Leukippos i Demokryt z Abdery. Atomiści wychodzili z założenia, że cały świat ma strukturę atomową (atom - najmniejsza, niepodzielna cząstka). Prawo jest instrumentem, za pomocą którego bardzo surowo karze się tych, którzy naruszają zasady braterstwa i zasady miłosierdzia. Stabilność państwa to przesłanka jego zdrowia. Władza to nie jest przywilej, to ciężka sztuka i trudny obowiązek (koncepcja…
…. Pojedyncze stanowiska przeradzają się w stanowisko zbiorowe (civitatis mensurae). Proces uzgadniania wolnej woli własnej z wolną wolą społeczeństwa. Nurt retoryczno-nihilistyczny - Gorgiasz. Przywiązuje on szczególniejszą wagę do sztuki przemawiania. Zdolność przekonywania ludzi jest fundamentalna. Na co jest prawda, jeżeli nie potrafimy przekonać do niej ludzi? Nihilizm - nie ma prawd ostatecznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz