Zasada trzech jedności klasycznych - strona 10

Wykład - trójca święta

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Jarosław Babiński
  • Dogmaty Kościoła Katolickiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

jest jednością osób, a miłość jest relacją. Miłość Ojca rodzi Syna, a jej uosobieniem jest Duch Święty. Duch...

Historia organizacji i zarządzania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Tomasz Kafel
  • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1260

de corps (harmonia) - praca zespołowa, duch zespołu, poczucie jedności i przynależności do jednej...

Finanse publiczne

  • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2282

jedności formalnej - w danym państwie występuje tylko jeden budżet - zasada jedności materialnej - głosi...

Organy NATO - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Marek Jeżewski
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 798

w tym regionie. Wzmacniało pewne tendencje jedności arabskie (pojawił się wspólny problem). Początkowo szczególną...