polityka cen - Cenowa elastyczność popytu

Nasza ocena:

4
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
polityka cen - Cenowa elastyczność popytu - strona 1

Fragment notatki:

Polityka cen w przedsiębiorstwie: miejsce i funkcje cen w marketingu podstawy kształtowania polityki cen w przedsiebiorstwie zależności między cena a popytem różnicowanie cen (dyskryminacja cen) Polityka cen w przedsiębiorstwie Miejsce i funkcje cen w mark etingu Ważnym elementem marketingu jest cena. Nie występuje ona jako wyizolowany instrument mark. Lecz w powiązaniu z innymi instrumentami i działaniami uruchamianymi przez przeds. W procesie kształtowania zjawisk rynkowych.Zwiazek ceny z innymi elementami mark. Dotyczy jegi sfery instrumentalno -czynnościowej, cena jest integralnym składnikiem, jest powiązana z produktem oraz towarzyszącymi mu właściwościami.
Funkcje cen
Zależa od dominuuących celów przyświecających działąniom przeds.:
Maksymalizowanie wielkości sprzedaży- Funkcje cen łączone są z dążeniem przedsiebiorstwa do maksymalizowania wielkosci sprzedaży.
Utrzymanie osiagnietego udziału w rynku
Pozyskanie nowych nabywców produktu-związane z penetracją nowych segmentów rynku
Zwiększanie udziału w rynku i wzmocnienie pozycji konkurencji
Osiiągniecie pożądanego poziomu zysku
Zwrot w dnym czasie założonej wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych
Wyłączenie konkurentów z rynku-wymaga obniżenia ceny na dny produkt lub nadania nowej struktury funkcji
Funkcje cen zależa od wewnetrz. I zewn warunków działąnai przds.oraz ograniczeń jakie napotyka. Uwarunkowania znaczenia cen:
Zakres swobody przedsiębiorstwa w dziedzinie ustalania i zmian cen
Możliwosci wywoływania przez przeds, pożądanych reakcji nabywców i konkurentów za pomocą zmian cen
Podstawy kształtowania polityki cen w przedsiębiorstwie W klasycznej koncepcji marketingu wyróżnia się 3 podstawy ustalania cen:
Koszty (orientacja kosztowa)-koszty produkcji sprzedaży produktu.. Ksztaltowanie się kosztów jednostkowych jako podstawy ustalania cen jest uwarunkowana wieloma czynnikami.Koszty te ulegają zmanie przede wszystkim w rezultacie zmania wielkości produkcji i sprzedaży pproduktu.
Ceny produktów konkurencyjnych (orrientacja konkurencyjna)-przy niemożności określenia funkcji popytu oraz funkcji kosztów jednostkowych produktu w danym czasie, ksztaltowanie cen w zależnosci od cen towarów konkurencyjnych może być uzasadniona w praktyce zasadą postępowania. Orientacja nie może być zastosowana w monopolu ponieważ nie ma rynku konkurencyjnego.
Popyt (orientacja popytowa)-kształtowanie cen na podstawie popytu polega na obserwacji i analizie zależności zachodzących między popytem a cena. Podstawowe znaczenie przy ustalaniu i zmanach cen produktu ma popyt
Zależności między ceną a popytem

(…)

… popytu wieksza od jedności. Zmniejszenie wartości sprzedazy może nastąpić wtedy gde efekt cenowy przewaza nad efektem ilościowym a wiec gdy elastycznosc popytu jest mniejsza od jedności. Waznym elementem analizy jest badanie cenowej elastyczności popytu. Zmiany cen elastyczności popytu oraz zmiany wielkości sprzedazy w ujęciu wartościowym tworzą wzajemnie powiazana i uwarunkowaną całość.
Różnicowanie cen
Róznicowanie cen na produkt znajduje uzasadnienie przede wszystkim, kiedy:
istnieje możliwość wyodrębnienia takiego segmentu rynku. Które wyklucza lub ogranicza przepływ popytu z segmentów o wyzszym poziomie ceny produktu do segmentów o niższym poziomie ceny
koszty celowej segmentacji rynku są mniejsze niż korzyści wynikajace z róznicowania cen za produkt.
Różnicowanie cen na określony produkt…
… są większe niż względne zmiany cen
popyt proporcjonalny gdy wzgledne zmiany popytu oraz względne zmiany cen są jednakowe
popyt nieelastyczny, gdy względne zmiany popytu są mniejsze niż względne zmiany cen.
Elastyczność popytu, ma istotne znaczenie w procesie podejmowania decyzji cenowych. Podstawowe czynniki wpływające na kształtowanie się elastyczności popytu związane są bezpośrednio z produktem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz