Zasada równowagi instytucjonalnej i jednolitych ram instytucjonalnych UE - strona 18

Integracja europejska (skrypt)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Integracja europejska
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2240

międzynarodowej. Traktat tworzył ramy instytucjonalne funkcjonowania wspólnot: Rada Europejska, Rada Unii...

Unia Europejska - za i przeciw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

Europejskiej są: Budżet UE - w 1999 roku wynosił 96 928,7 mln euro. Na działanie w ramach obszaru, „kultura...

Fazy Balcerowicza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1477

było utrwalenie równowagi na rynku zbliżenie kontaktów z UE – stopniowe obniżanie ceł handlowych 1993 poziom...

Programy pomocy przedakcesyjnej UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

zaznaczyć, iż oprócz określenia ram instytucjonalnych dla przyszłego wdrażania programu, na okres do akcesji...

Globalizacja - pojęcie regionalizacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Roman Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2016

instytucjonalnych ram funkcjonowania gospodarki, 14) Zwiększenie nakładów na edukację. Krytyka Konsensusu...