Zasada równowagi instytucjonalnej i jednolitych ram instytucjonalnych UE - strona 14

Źródła prawa Unii Europejskiej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1050

wydawane w ramach II i III filara UE zalicza się do prawa pochodnego unijnego, ale nie do prawa...

Wykład - traktaty integracyjne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1547

reguluje kwestie współpracy walutowej państw członkowskich UE. W ramach ESW funkcjonują 3 elementy: ECU...

Integracja Europejska - wykład 7

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 455
Wyświetleń: 994

o współpracę w ramach polityki zagranicznej i bezpieczeostwa oraz spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości...