Zasada równowagi instytucjonalnej i jednolitych ram instytucjonalnych UE - strona 15

PUE - wykady - Prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1421

przez ETS, np. poprzez instytucję Rzecznika UE Sąd Pierwszej Instancji - działa w ramach ETS, podział spraw...

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 889

). Zasada równowagi instytucjonalnej „Każda z tych instytucji działa w granicach uprawnień przyznanych...

Prawo finansowe Unii Europejskiej 3

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Aleksandra Szczerba-Zawada
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

z budżetu ogólnego UE) lub biernej (prawo UE ustanawia zasady finansowania określonych zadań publicznych...

Kompetencje UE

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1085

Członkowskich, których walutą jest euro, • zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki...

200 zagadnień o Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 245
Wyświetleń: 938

Gospodarczym a rynkiem wewnętrznym UE? W przeciwieństwie do zasad rynku wew., liberalizacja handlu w ramach EOG...

200 zagadnień o Uni Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

Gospodarczym a rynkiem wewnętrznym UE? W przeciwieństwie do zasad rynku wew., liberalizacja handlu w ramach EOG...