Prawo europejskie - materiał na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo europejskie - materiał na egzamin - strona 1 Prawo europejskie - materiał na egzamin - strona 2 Prawo europejskie - materiał na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

1) Wymień i omów zwięźle klasyczne koncepcje integracji europejskiej
Koncepcja federalizmu - (ruch paneuropejski) w myśl, której proces integracji europejskiej miałby prowadzić do ustanowienia federacji europejskiej (Stanów Zjednoczonych Europy) wobec zakładanej utraty przez państwa zdolności do efektywnych działań (R. Coudenhove-Kalergi)
Koncepcja konfederacyjna - zakładająca, że proces integracji miałby być stosunkowo słabym związkiem samodzielnych państw (Ch. de Gaulle)
Teoria komunikacyjna - integracja jako wspólnota państw określona wysokim poziomem współpracy w różnych dziedzinach a jej znaczenie warunkowane byłoby zdolnością do wpływania na komunikację między państwami (K. Deutsch).
Koncepcja funkcjonalizmu - integracja powinna koncentrować się na konkretnych zdarzeniach, potrzebach lub funkcjach natomiast powinna abstrahować od wszelkich ideologii i dogmatów (D. Mitrany).
Koncepcja neofunkcjonalizmu - koncentruje się nie na potrzebach funkcjonalnych tylko na procedurach rozstrzygania sporów i podejmowaniu decyzji. (E. H. Haas)
Nauki ekonomiczne:
Integracja negatywna - eliminowanie przez państwa barier utrudniających współpracę ekonomiczną.
Integracja pozytywna - budowanie wspólnych instytucji i wprowadzanie wspólnych rozwiązań
Ujmując integrację jako „stan i proces” wyodrębniano następujące etapy integracji:
strefa wolnego handlu
unia celna
wspólny rynek unia gospodarcza pełna integracja gospodarcza.
2) Omów pojęcie organizacji międzynarodowej typu międzypaństwowego i poddaj analizie w świetle tego pojęcia charakter Wspólnot i Unii Europejskiej
Organizacje międzypaństwowe zwane często organizacjami międzyrządowymi zrzeszają państwa i inne podmioty prawa międzynarodowego. Zasadniczymi cechami tego rodzaju organizacji są: fakt, iż działa ona na podstawie umowy międzynarodowej zawartej przez państwa członkowskie i ma podmiotowość prawną. (Umowa taka nazywana jest: statutem, konstytucją, traktatem konstytucyjnym, układem podstawowym organizacji). Określa ona kompetencje, instytucje oraz relacje z państwami członkowskimi. Wspólnoty europejskie są organizacjami międzynarodowymi typu międzypaństwowego: ustanowione na mocy umów międzynarodowych między państwami członkowskimi, mają stałą strukturę, istotny zakres kompetencji oraz podmiotowość w rozumieniu prawa międzynarodowego i prawa krajowego państw członkowskich. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz