Zasada równowagi instytucjonalnej i jednolitych ram instytucjonalnych UE - strona 13

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

jest tworzony przy wsparciu ekspertów z krajów członkowskich UE w ramach tzw. "współpracy bliźniaczej...

Organy zdecentralizowane

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego – decyzje ws. znaków towarowych i wzorów w UE...

Porządek prawny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1232

instytucjonalne, akty prawne przyjmowane w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, akty...

Prawo Unii Europejskiej

 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2226

struktura organizacyjna → kontrowersyjne art. 3 TUE (UE dysponuje jednolitymi ramami instytucjonalnymi...

Źródła integracji europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

humanistycznej - Europa miała być federacją w ramach Ligi Narodów - organy: Izba Narodów i Izba Państw...