Zasada proporcjonalności - strona 31

Ustawa o pozyskiwaniu funduszy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Edward Frank
 • Pozyskiwanie fundusze Uni Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

się ilościowo, z wykorzystaniem ograniczonej liczby wskaźników produktu i rezultatu, z uwzględnieniem zasady...

Skrypty - Gospodarka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Prawo gospodarcze publiczne
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1925

koncentracji, a może organ wspólnotowy. D. ZASADA PROPORCJONALNOŚCI ( Art. 5 TWE...

Traktat o UE - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Traktatów. Instytucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania zasad...

Prawo konkurencji - opracowanie pytań

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 • Prawo konkurencji
Pobrań: 658
Wyświetleń: 4312

przejrzystości (każdy może sprawdzić kto uzyskał pomoc ze środków publicznych) 2)zasada proporcjonalności (pomoc...

Zasady naczelne ustroju RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Piotr Kapusta
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1568

) powiązane z zasadą proporcjonalności (zakazem nadmiernej ingerencji) stworzyło ogólne podstawy...

Logika - wiadomości o języku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

administracyjne. Zasada proporcjonalności - Nasze działanie proporcjonalne do zagrożenia (problem granicy obrony...

Tezy egzaminacyjne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Katolicka Nauka Społeczna
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1638

w perspektywie politycznej: podmioty wyższe i niższe, np. państwo i obywatele; zasada proporcjonalności...