Zasady naczelne ustroju RP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady naczelne ustroju RP - strona 1 Zasady naczelne ustroju RP - strona 2 Zasady naczelne ustroju RP - strona 3

Fragment notatki:


Ustrój państwowy. Zasady naczelne ustroju RP Ustrój państwowy. Zasady naczelne ustroju  mgr Piotr Kapusta Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Pojęcie ustroju państwowego Ustrój- struktura instytucji powiązanych ze sobą organizacyjnie i funkcjonalnie Ustrój państwowy- całokształt organizacji państwa i metod działania władzy państwowej; dzieli się on na: - ustrój polityczny; - ustrój społeczno-gospodarczy. Ustrój- struktura instytucji powiązanych ze sob organizacyjnie i funkcjonalnie Ustrój państwowy- całokształt organizacji państwa i metod działania władzy państwowej; dzieli się on na: - ustrój polityczny; - ustrój społeczno-gospodarczy. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Ustrój polityczny (1) Ustrój polityczny- prawnoinstytucjonalny wyraz struktury i funkcjonowania władzy publicznej. W jego skład wchodzą normy konstytucyjne stanowiące o granicach, celach czy metodach tej władzy Ustrój polityczny- prawnoinstytucjonalny wyr struktury i funkcjonowania władzy publiczn W jego skład wchodzą normy konstytucyjn stanowiące o granicach, celach czy metod tej władzy Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Ustrój polityczny (2) Elementy istotne dla analizy ustroju politycznego: - status jednostki w państwie, - określenie suwerena, - organizacyjna struktura władzy publicznej, - zasady funkcjonowania władzy publicznej, - relacje między organami władzy publicznej. Elementy istotne dla analizy ustroju politycznego: - status jednostki w państwie, - określenie suwerena, - organizacyjna struktura władzy publicznej, - zasady funkcjonowania władzy publicznej, - relacje między organami władzy publiczn Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Ustrój społeczno-gospodarczy (1) Stanowią go materialne warunki życia społecznego, struktura własnościowa oraz funkcjonowanie gospodarki i finansów publicznych. Stanowią go materialne warunki życia społecznego, struktura własnościowa or funkcjonowanie gospodarki i finansów publicznych. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego Ustrój społeczno-gospodarczy (2) Elementy istotne dla analizy ustroju społeczno-gospodarczego: - zakres ingerencji państwa w procesy gospodarcze, - zakres wolności działania podmiotów gospodarczych w ramach obowiązującego prawa, - regulacja własności i prawna ochrona własności prywatnej, - regulacja finansów publicznych, - system oświatowy, - system zabezpieczenia społecznego, - ochrona środowiska naturalnego,

(…)

… Konstytucyjnego
Zasady konstytucyjne
-
zasada demokratycznego państwa prawnego
zwierzchnictwo Narodu
gwarancje praw i wolności jednostki
podział władz
istnienie samorządu terytorialnego
uznanie społecznej gospodarki rynkowej opartej
na wolności działalności gospodarczej i własności
prywatnej za podstawę ustroju gospodarczego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Zasada…
… element
demokratycznego państwa prawnego uznano istnienie niektórych praw jednostki,
jak prawo do życia, prawo do prywatności, prawo do sądu), jak i tzw. zasad
prawidłowej legislacji (np. zakaz stanowienia prawa z mocą wsteczną, nakaz
zachowania odpowiedniej vacatio legis, nakaz poszanowania praw słusznie
nabytych), a ogólną podstawą było uznanie, że demokratyczne państwo prawne
wymaga poszanowania…

ochrona ta nie jest niezgodna z innymi regułami i zasadami konstytucyjnymi.
Zasada ochrony praw nabytych chroni również w określonych przypadkach
ekspektatywy praw (oczekiwania prawne). (…) Jednakże w odniesieniu jedynie do
ekspektatyw maksymalnie ukształtowanych i to w niektórych tylko sytuacjach”.
cyt. za: Jackowski M., Zasada ochrony praw nabytych w polskim prawie konstytucyjnym”, [w:] Przegląd
Sejmowy 1(84)/2008, s. 27.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Zasada demokratycznego państwa
prawnego (13)
“Mimo wszelkich trudności, jakie tutaj powstają [Trybunał Konstytucyjny]
stanął na stanowisku objęcia ochroną ekspektatyw maksymalnie
ukształtowanych, tj. takich, które spełniają wszystkie zasadniczo przesłanki
ustawowe nabycia praw pod rządami danej ustawy, bez…
…., K
33/00; 22.5.2002 r., K 6/02; 20.11.2002 r., K 41/02
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Zasada demokratycznego państwa
prawnego (18)
Vacatio legis jest okresem między ogłoszeniem aktu
normatywnego a jego wejściem w życie. Wymóg ustanowienia
odpowiedniej vacatio legis oraz należytego formułowania
przepisów przejściowych wynika z ogólnej zasady ochrony
zaufania…

Zasada zwierzchnictwa Narodu (4)
Decyzja o wyborze trybu ustawowego lub referendalnego dotyczy
rozstrzygnięcia wyboru między realizowaniem zasady suwerenności
narodu w formie właściwej dla demokracji przedstawicielskiej lub w jednej
z form demokracji bezpośredniej. Koncepcja demokracji
przedstawicielskiej jako podstawowej formy demokracji w Polsce znalazła
swój wyraz także w konstytucyjnej koncepcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz