Zasada proporcjonalności - strona 22

Źródła prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1001

- co wynika z zasady proporcjonalności. Np. W razie możliwości wyboru miedzy rozporządzeniami a dyrektywami...

Pojęcia wyborcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

głosów. Do sejmu RP wybiera się posłów w/g zasady proporcjonalności: a). 391 posłów z okręgowych list...

Zasada demokratycznego państwa prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1477

na zasadzie proporcjonalności; wyrównawcza - ekwiwalentność; legalna - sprawiedliwe jest to co, przyznaje...

Wykładnia prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 560
Wyświetleń: 987

. Oczywiście, wobec tego staje się również obiektem częstej krytyki. W związku z zasadą proporcjonalności...

Zasady pobierania próbek do analizy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1953

zasada proporcjonalności ilości próbki w stosunku do ogólnej ilości produktu. Jeżeli na próbkę średnią...

Środki zabezpieczające

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

tego środka. Zasada proporcjonalności. Czasu trwania umieszczenia w zamkniętym zakładzie nie określa...

Wykład - Stany nadzwyczajne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1085

poniesione w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego powinny zostać wyrównane przez państwo 3) zasada...

Wykład - instrumenty HPN

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378

; pośrednio odwołał się do zasady proporcjonalności -> ważyć zło i skutki wojny sprawiedliwej, jeśli te drugie...

Charakterystyka Rady UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

i obywateli, został zreformowany i unowocześniony w Traktacie Nicejskim, a Konwent proponuje naruszenie zasady...