Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 76

Organy Unii Gospodarczej i Walutowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

się delegacja polska, która wskazywała na potrzebę zagwa­rantowania jednolitego stanowiska w ramach...

Prawo pracy Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

w państwie członkowskim. Bardzo istotne są rozporządzenia dot. swobody przepływu pracowników w ramach...

Wykład - zasada subsydiarności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

: Popularność tej koncepcji wzrosła po II WŚ w wyniku integracji europejskiej, w ramach RE, a następnie...

Japoński cud gospodarczy - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Sławomir Wymysłowski
 • Inżynieria produkcji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1967

rynkowe lecz stanowił efekt złożonego procesu współdziałania państwa i wielkiego biznesu w ramach polityki...

Precedensy - omówienie zagadnienia.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1183

, musi być gwarantowana w ramach struktury i celów Wspólnoty. Niemiecka spółka Internationale Handelsgesellschaft uzyskała...

Reżimy międzynarodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ireneusz Topolski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1897

kolektywnego - tworzenie normatywno- instytucjonalnych ram działania, które zapewniają minimum pewności...

Autorytaryzm-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1099

w ramach formalnie słabo zdefiniowanych, ale w rzeczywistości dobrze przewidywanych ograniczeń...