Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 64

Finanse publiczne - praca zaliczeniowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1442

w 1990 roku. Fundusze celowe wyodrębnione z tego budżetu lub utworzone ramach tego budżetu zwane...

Rozpatrywanie projektu ustawy przez Sejm i Senat

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

(tylko do zmiany Konstytucji albo ustawy ratyfikującej z art. 90; ustalone ramy czasowe: 30 dni (art. 121 ust. 2...

Wdrazenie strategi SOB

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1127

odpowiedzialnego biznesu, definiujący jego ramy oraz przybliżający wartości i idee standard...

Organy zdecentralizowane

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

unijnych, o większość należy do 1, do 2 EA Leków, do 3 np. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego...

Krajowa Polityka Rozwoju

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Wojciech Bitner
 • Prawo finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Krajowa Polityka Rozwoju Opracowywanie i wdrażanie działań w ramach strategicznego programowania...

Intefracje - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ryszard Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

jest Karta ASEAN, która weszła w Zycie w 2009 roku. Karta tworzy ramy prawne dla istniejącej struktury...

Kontrolna aktywność państwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

leseferyzmu i libertarianizmu  W ramach paradygmatu szkoły: ekonomia neoklasyczna, monetaryzm, szkoła...