Logistyka wykład 2 - podejścia w logistyce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka wykład 2 - podejścia w logistyce - strona 1 Logistyka wykład 2 - podejścia w logistyce - strona 2 Logistyka wykład 2 - podejścia w logistyce - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 2 08.03.2011
Wyróżnia się 2podejścia do logistyki:
Podejście systemowe
Podejście procesowe
Ad.1 filozofia systemowa, zaczęło się rozwijać po II wojnie światowej, początki sięgają 1937 roku, wtedy to austriacki biolog Ludwig von Derkalandi? opublikował artykuł „Ogólna teoria systemu”, artykuł ten okazał się przełomowy w kwestii podejścia do teorii systemowej. Teoria systemów ma swoje początki w psychologii postaci - podejście holistyczne, całościowe, aby wyjaśnić jakiekolwiek działanie człowiek należy zbadać całą konstrukcję psychiczną człowieka, a także środowisko, w którym żyje. Ludwik von.. stwierdził, że wszędzie otaczają nas systemy i my również żyjemy systemach, jesteśmy składnikami systemów, wszędzie otaczają nas systemy: systemy płac, obrony narodowej, nerwowy itp., dla określenia bardzo różnorodnych obiektów używamy tego samego określenia -system. Uznał on też, że niezależnie od tego w jakiej dziedzinie dany system występuje, to na pewnym poziomie ogólności wszystkie systemy zachowują się tak samo. Aby określić wspólne cechy wszystkich systemów stworzył ogólną teorię systemów.
Teoria systemów - niezależnie od tego w jakiej dziedzinie dany system występuje, to na pewnym poziomie ogólności wszystkie systemy zachowują się tak samo.
System - spójny zbiór elementów ze względu na określony cel.
Każdy system składa się z mniejszych części- podsystemy/subsystemy. W przedsiębiorstwie wyróżnia się np. podsystem zarządzania, pods. Wykonawczy itd.
Każdy z podsystemów sam w sobie jest systemem, składa się z takich elementów pomiędzy którymi istnieją takie zależności żeby realizować cele danego podsystemu. W związku z tym mówi się ze w organizacji mówi się że są podsystemy, ale jednocześnie każdy z nich jest odrębnym systemem. Każdy podsystem wchodzi w skład większego systemu, który nazywa się nadsystemem /supersystemem. Np. dla systemu zarządzania, nadsystemem jest przedsiębiorstwo, dla przedsiębiorstwa nadsystemem jest branża itd.
Istnieją różne klasyfikacje systemu
Realne, abstrakcyjne (matematyka, logika, język)
Otwarte( np. przedsiębiorstwa) i zamknięte
System otwarty to taki, który ma swoje otoczenie. Aby mówić o otoczeniu przedsiębiorstwa należy przeprowadzić analizę strategiczną, która obejmuje zarówno analizę przedsiębiorstwa jak i analizę otoczenia. Analiza - podział całości na części, określenie czym się te części charakteryzują i na podstawie cech części wnioskuje się cechy całości. Otoczenie - to elementy spoza systemu, ale na które my jako system oddziałujemy, lub te elementy na nas jako na system oddziałowują, lub ma zależnośc dwustronną - sprzężenie zwrotne. Innymi słowy, otoczenie tworzą te elementy spoza systemu, z którymi dany system jest w stanie interakcji.


(…)

… jest na niskim poziomie to jej koszty są na niskim poziomie ale w miarę tego jak chcemy podnosić poziom usługi, czyli np. skrócić czas dostawy z 20 dni do 17 to początkowo podnoszenie poziomu tej usługi jest stosunkowo łatwe i nie pociąga za sobą dużych kosztów. Do pewnego momentu, punktu przegięcia. dalsze podnoszenie poziomu usług logistycznych powoduje więcej niż proporcjonalny wzrost kosztów. Krzywa…
… (org które tworzy człowiek) celem. Organizację ludzi dzieli się na organizację non profit i profit.
Przedsiębiorstwa to organizację nastawione na zysk, ich podstawowym celem jest maksymalizacja zysku. W prowadzeniu przedsiębiorstwa nie chodzi o to żeby klient był zadowolony ( to może być środek do realizacji celu jakim jest maksymalizacja zysku) (przykład wcześniejszy sklepiku),chodzi…
… i czasie - świadczenie logistyczne
Input - koszty logistyczne
Czym się należy kierować przy kształtowaniu systemu logistycznego przedsiębiorstwa? Maksymalizacja efektów przy tych samych kosztach
Określone efekty przy minimalnych kosztach
Rzeczywistość w większości przypadków jest gdzieś pomiędzy. O poziomie usług logistycznych i ich kształcie decyduje przede wszystkim cel przedsiębiorstwa. Czemu teoria…
…, będzie dostarczał po 200 ton na 2 tygodnie. W takiej sytuacji spadają koszty transportu, ale nie spadną koszty całego systemu logistycznego po wzrosną koszty magazynowania. Wniosek: istnieje zależność pomiędzy kosztami transportu, a kosztami zapasowania. Jest jednak tak, że z reguły przy intensyfikacji transportu, koszty transportu rosną wolniej niż spadają koszty utrzymywania stanów magazynowych. Więc decyzja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz