Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 3

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 735

(charakter zdecentralizowany), jednak posiadająca jednolite ramy instytucjonalne.  Wprowadzenie obywatelstwa...

Źródła prawa UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1316

- rozmaite akty prawne tworzone przez instytucje działające w jednolitych ramach instytucjonalnych...

Państwo unitarne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

oraz jednolity system organów państwowych, kształtowanych na jednolitych zasadach rozwiązania autonomiczne...

Administracja - zagadnienia ogólne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Beata Kulisa
 • Administracja
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2415

jest przed sądem. Nie jest realizowana w postępowaniu mandatowym i w ramach czynności wyjaśniających (nie w pełni...