Administracja - zagadnienia ogólne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2611
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja - zagadnienia ogólne - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: elementy nauki o przedsiębiorstwie, geneza przedsiębiorstwa, rola państwa w oddziaływaniu na przedsiębiorstwo, pojęcie przedsiębiorstwa, definicja przedsiębiorstwa na nauce kościoła, małżonkowie jako przedsiębiorcy, osoby prawne, misja przedsiębiorstwa, klasyfikacja przedsiębiorstw, akty o charakterze wiążącym.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: akty o charakterze niewiążącym, pozycja jednostki w UE, instytucje Wspólnot Europejskich, zasady procesowe, przesłanki procesowe, rozprawa, pojęcie administracji publicznej, klasyfikacja organów administracji państwowej, pojęcie urzędu, klasyfikacja organów administracji publicznej.

Prawo wykroczeń
ks. dr hab. Artur Mezglewski
egzamin „0” - 15 maja w sali 102, w dwóch grupach, od godz. 17.00, test jednokrotnego wyboru, za nieprawidłową odpowiedź jest
-1, pierwszy termin - 13 czerwca, godz. 10.00
Wykroczenie - to czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 tys. zł lub nagany.
Społecznej szkodliwości się nie udowadnia, ale się ją zakłada.
Zasady procesowe
Postępowanie w sprawach wykroczeń należy uznać za odrębny proces. Stosuje się obecnie Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń z dnia 24 sierpnia 2001 r.
KPK - Kodeks postępowania karnego - nie ma on zastosowania w postępowaniach w sprawach wykroczeń, chyba że KPW na to wskazuje;
KPW - Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń;
KW - Kodeks wykroczeń.
We wszystkich procedurach wyróżnia się zasady i tak jest też w postępowaniach sprawach wykroczeń. Zasady to założenia, cele, idee. Wyznaczają one model postępowania. W niektórych trybach nie w pełni się realizują lub w ogóle się nie realizują. Zasady obowiązują na podstawie przepisów KPW, KPK lub aktów prawnych hierarchicznie wyższych, czyli przede wszystkim Konstytucji. Są też zasady ogólno-prawne, czyli we wszystkich procedurach stosowane. Zasady najbardziej typowe dla postępowania w sprawach wykroczeń:
1. Zasada skargowości - aby postępowanie mogło się toczyć, to musi być najpierw złożona skarga (postępowanie toczy się nie z urzędu, ale po wniesieniu skargi, inaczej mówiąc wniosek o ukaranie, czyli taki akt oskarżenia). Jest tu jeden wyjątek - postępowanie mandatowe, które jest z urzędu, jednak zawsze za zgodą osoby podejrzanej. Skarga musi pochodzić od podmiotu uprawnionego (uprawnionego organu lub osoby pokrzywdzonej). Zasada ta opiera się na następujących fazach procesowych:
- faza obwiniania - realizuje ją oskarżyciel publiczny lub…………….; tu nie ma oskarżonego, ale jest obwiniony;
- faza obrony - realizuje ją obwiniony;
- faza orzekania (rozstrzygania) - realizuje ją sąd.
Zasada ta występuje też w Kodeksie postępowania karnego (kpk), ale jeśli uprawniony organ złoży akt oskarżenia, to już samo jego złożenie zaczyna postępowanie sądowe. Natomiast w sprawach wykroczeń złożenie wniosku nie oznacza wszczęcia postępowania, bo sąd (prezes sądu) wydaje zarządzenie o wszczęciu postępowania lub postanowienie odmowy wszczęcia postępowania. To jest taka różnica.
2. Zasada celowości karania, ścigania (i stosowania środków pozapenalnych) - to najbardziej charakterystyczna zasada. W KPK obowiązuje zasada legalizmu, która oznacza, że organ, prokurator, ma obowiązek wszcząć postępowanie, jeśli popełnione było przestępstwo (ściganie z urzędu). W prawie wykroczeń ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz